A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Badania i analizy

Załączniki:

2017

  Diagnoza i trendy rozwojowe specjalizacji_surowce naturalne i wtórne_2017.pdf Pobierz

2018

  Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w Dolnośląskiej Inteligentnej Specjalizacji - Zywność wysokiej jakości - Raport z badania.pdf Pobierz
  Diagnoza i trendy rozwojowe specjalizacji_Chemia i farmaceutyka_2018.pdf Pobierz
  Diagnoza i trendy rozwojowe specjalizacji_Produkcja maszyn i urządzeń_2018.pdf Pobierz

2019

  Diagnoza i trendy rozwojowe specjalizacji_ Mobilność przestrzenna_2019.pdf Pobierz
  Diagnoza i trendy rozwojowe specjalizacji_ ICT_2019.pdf Pobierz

2020

  Diagnoza stanu innowacyjności.pdf Pobierz
  Raport z ewaluacji ex-ante projektu DSI 2030.pdf Pobierz

2021

  Analiza sektora B+R na Dolnym Śląsku oraz jego aktywności w aplikowaniu o środki z programów krajowych i mędzynarodowych - Raport końcowy.pdf Pobierz
  Analiza powiązań kooperacyjnych w ramach klastrów na Dolnym Śląsku.pdf Pobierz

2022

  Identyfikacja i ocena usług proinnowacyjnych na Dolnym Śląsku - Raport końcowy.docx Pobierz
  Badanie łańcuchów wartości w kontekście rozwoju innowacyjności na Dolnym Śląsku.pdf Pobierz

2023

  Identyfikacja nisz rozwojowych i obszarów działalności B+R oraz (...).pdf Pobierz
  Załącznik do raportu Identyfikacja nisz rozwojowych i obszarów działalności B+R (...).pdf Pobierz