A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

O DSI

Dolnośląski System Innowacji - to powiązany przestrzennie układ różnorodnych podmiotów działających w ramach tzw. poczwórnej helisy, prowadzących działalność innowacyjną oraz powiązań i relacji zachodzących między nimi. Funkcjonowanie systemu wyznaczają trzy elementy – podmioty, procesy, relacje. Ich synergie i dynamika wpływają na zdolność tworzenia i rozpowszechniania innowacji w regionie.

Na perspektywę dalszego rozwoju gospodarczego bezpośrednio wpływa kondycja i efektywność poszczególnych podmiotów Dolnośląskiego Systemu Innowacji. Należy podkreślić rolę przedsiębiorstw. Są one odpowiedzialne za wprowadzanie innowacji do obrotu gospodarczego. Zanim to nastąpi jednostki badawczo-rozwojowe i naukowe oraz Instytucje otoczenia biznesu dostarczają przedsiębiorcom niezbędnych zasobów w postaci kapitału ludzkiego oraz narzędzi wspierających i finansujących rozwój innowacyjności. W tym systemie samorząd regionalny pełni rolę moderatora, wspierającego komunikację wewnątrz systemu innowacji oraz wyznaczającego kierunki priorytetowe dla utrzymania odpowiedniego tempa rozwoju.

W ramach systemu powołane zostały dwa ważne ciała, których zadaniem będzie zapewnienie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego samorządowi województwa, w prowadzeniu Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. Są to: