A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Maszyny i urządzania

Maszyny
Specjalizacja „Maszyny i urządzenia” obejmuje aktywności związane z:
 • Projektowaniem konstrukcji nowych technologii wytwarzania maszyn i urządzeń bez względu na przeznaczenie;
 • Opracowywaniem innowacyjnych technologii wytwarzania maszyn i urządzeń bez względu na przeznaczenie;
 • Wytwarzaniem maszyn i urządzeń na potrzeby:
  • Energetyki, w tym wykorzystującej odnawialne źródła energii;
  • Fotoniki, elektroniki i automatyki;
  • Recyklingu i odzysku materiałów.

Inteligentna specjalizacja „Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów” została ustanowiona w roku 2015. Powinna zostać utrzymana. Jej implikacje rozwojowe dla innych dziedzin wydają się wystarczająco silną przesłanką, choć należy mieć na uwadze ograniczenia, które zostały zaobserwowane już na etapie prowadzonych badań.

Wśród branż i sektorów odnoszących się do produkcji przemysłowej, wyróżniły się (posiadając przewagi przynajmniej w dwóch grupach wskaźników) następujące:

 • Produkcja urządzeń elektrycznych (pracujący i REGON);
 • Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana (pracujący i nakłady na innowacje).

Dodatkowo, za utrzymaniem inteligentnej specjalizacji w obecnym kształcie (z założeniem wzmocnienia procesów integracyjnych w obrębie branży) przemawiały także:

 • Wysoki poziom innowacyjności firm – znaczna część firm deklaruje wdrażanie innowacji, choć skłonność do tego jest właściwa raczej dla większych firm. Potwierdza to wskazaną wyżej obserwacje mówiącą o niewielkim zaangażowana najmniejszych firm w aktywność rynkową. Trzeba jednakże podkreślić, że innowacje te często mają charakter ponadregionalny (krajowy, a nawet międzynarodowy).
 • Wysoki poziom internacjonalizacji – firmy z branży „produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów” są aktywne na rynkach zagranicznych – aż dwie trzecie z nich sprzedaje swoje produkty za granicą.
 • Świadomość potrzeb rynku – wszelkie działania innowacyjne, jak również działalność badawczo-rozwojowa, są dyktowane koniecznością sprostania oczekiwaniom rynku.
 • Otwartość na realizację projektów badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy z partnerami biznesowymi. Ponad połowa firm angażuje w działania badawczo-rozwojowe około 10% swoich wydatków. Co warte podkreślenia szczególną aktywność podejmują mikro i małe firmy.

Ponadto, dla Dolnego Śląska zaproponowano trzy specjalizacje horyzontalne. Specjalizacje horyzontalne pełnią dwojaką rolę:

 • wspomagającą i wzmacniającą wzrost głównych specjalizacji - wprowadzając nowoczesne rozwiązania najważniejszych problemów współczesnego świata we wszystkich branżach i sektorach gospodarki Dolnego Śląska;
 • integracyjną – pozwalając na badania i rozwój oraz wdrożenia międzysektorowe.
Maszyny P
4.1. Projektowanie konstrukcji i opracowywanie nowych technologii wytwarzania maszyn i urządzeń:

4.1.1. Projektowanie konstrukcji maszyn i urządzeń, bez względu na przeznaczenie.

Specjalizacja obejmuje prace konstrukcyjne i projektowe maszyn i urządzeń i ich komponentów bez względu na przeznaczenie.

4.1.2. Opracowywanie innowacyjnych technologii wytwarzania maszyn i urządzeń, bez względu na przeznaczenie.

Specjalizacja obejmuje innowacje w zakresie opracowywania procesów wytwarzania maszyn i urządzeń i ich komponentów bez względu na przeznaczenie.

 

4.2. Wytwarzanie maszyn i urządzeń:

4.2.1. Wytwarzanie maszyn i urządzeń na potrzeby energetyki, w tym wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Specjalizacja obejmuje wytwarzanie maszyn i urządzeń przeznaczonych do zastosowania w sektorze energetycznym, w szczególności w sektorze odnawialnych źródeł energii.

4.2.2. Wytwarzanie maszyn i urządzeń na potrzeby fotoniki, elektroniki i automatyki.

Specjalizacja obejmuje wytwarzanie maszyn i urządzeń w sektorze fotoniki, optoelektroniki, automatyki i elektroniki.

4.2.3. Wytwarzanie maszyn i urządzeń na potrzeby recyklingu i odzysku materiałów.

Specjalizacja obejmuje wytwarzanie maszyn i urządzeń przeznaczonych do zastosowania w sektorze recyklingu i odzysku wartościowych materiałów z odpadów komunalnych, rolniczych i przemysłowych.