A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0
„Przemysł 4.0” - specjalizacja horyzontalna obejmująca zastosowanie technologii mechatronicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych oraz fotonicznych i optoelektronicznych (np. bazujące na technikach laserowych, LED-owych, technikach generacji i detekcji podczerwieni, zaawansowanej spektroskopii, laserowej sensoryki, optokomunikacji, optycznej komunikacji satelitarnej) w takich obszarach działalności przedsiębiorstw jak:
  • Automatyzacja lub robotyzacja produkcji;
  • Automatyzacja procesów obsługi klienta i świadczenia usług;
  • Automatyzacja procesów pomocniczych (np. poprzez przetwarzania dużych zbiorów danych, stosowanie druku 3D w procesach szybkiego projektowania itp.);
  • Monitoring i ochrona środowiska naturalnego i klimatu oraz rolnictwo precyzyjne.

Jak dowodzą prowadzone w Polsce badania dotyczące produktywności krajowej gospodarki, wyczerpują się możliwości wzrostu oparte jedynie na rozwiązaniach organizacyjnych i wymianie podstawowego wyposażenia produkcyjnego. Bez daleko posuniętej informatyzacji i automatyzacji (oczywiście bez pominięcia takich obszarów technologicznych, jak mechatronika czy optoelektronika), nie uda się nadrobić dystansu dzielącego gospodarkę Polski (Dolny Śląsk nie jest wyjątkiem) od gospodarek rozwiniętych krajów „Starej Unii”. Dodatkowo, za uznaniem konieczności wdrożenia rewolucji przemysłowej, zwanej jako „Przemysł 4.0”, przemawia zmniejszanie się dostępnego zasobu pracowników (kryzys demograficzny oraz spadek bezrobocia). Waga problemu znajduje także odzwierciedlenie w dokumentach krajowych oraz w unijnej polityce reindustrializacji.

Przemysł 4.0 P
6.1. Technologie i produkty przemysłu wytwórczego:

6.1.1. Technologie w zastosowaniach przemysłowych w celu automatyzacji lub robotyzacji produkcji , bez względu na branżę.

Specjalizacja obejmuje opracowywanie i wdrażanie technologii mechatronicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych oraz fotonicznych i optoelektronicznych (np. bazujące na technikach laserowych, LED-owych, technikach generacji i detekcji podczerwieni, zaawansowanej spektroskopii, laserowej sensoryki, optokomunikacji, optycznej komunikacji satelitarnej)w celu automatyzacji lub robotyzacji produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych. Specjalizacja dotyczy zaawansowanych technologii wytwarzania przyrostowych i laserowych (w tym tzw. „zero waste”) umożliwiających produkcję jednostkową, kastomizowaną, idealnie dostosowaną do wymagań konstrukcyjno-użytkowych. Specjalizacja dotyczy także automatyzacji procesów pomocniczych (np. poprzez przetwarzanie dużych zbiorów danych, stosowanie druku 3D w procesach szybkiego projektowania itp.).

 

6.2. Technologie stosowane w usługach:

6.2.1. Technologie w usługach w celu automatyzacji procesów obsługi klienta i świadczenia usług, bez względu na branżę.

Specjalizacja obejmuje opracowywanie i wdrażanie technologii mechatronicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych, światłowodowych oraz kwantowych, fotonicznych i optoelektronicznych (np. bazujące na technikach laserowych, LED-owych, technikach generacji i detekcji podczerwieni, zaawansowanej spektroskopii, laserowej sensoryki, optokomunikacji, optycznej komunikacji satelitarnej) w celu automatyzacji procesów obsługi klienta i świadczenia usług. Specjalizacja dotyczy także automatyzacji procesów pomocniczych (np. poprzez przetwarzania dużych zbiorów danych).

 

6.3. Technologie stosowane w ochronie środowiska i klimatu oraz rolnictwie precyzyjnym:

6.3.1. Technologie stosowane w celu automatyzacji procesów związanych z monitoringiem i ochroną środowiska naturalnego i klimatu.

Specjalizacja obejmuje innowacyjne rozwiązania mechatroniczne informatyczno-telekomunikacyjne, światłowodowe, kwantowe fotoniczne i optoelektroniczne (bazujące na technikach laserowych, LED-owych, technikach generacji i detekcji podczerwieni, zaawansowanej spektroskopii, laserowej sensoryki, optokomunikacji, optycznej komunikacji satelitarnej) do zastosowań w monitoringu i ochronie środowiska naturalnego i klimatu oraz rolnictwie precyzyjnym. Specjalizacja dotyczy także automatyzacji procesów pomocniczych (np. poprzez przetwarzania dużych zbiorów danych).