A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

O Grupie Roboczej

Grupa Robocza ds. Inteligentnych Specjalizacji

To najważniejsze forum współpracy samorządu Dolnego Śląska z biznesem, sektorem nauki i badań, instytucjami otoczenia biznesu i innymi uczestnikami dolnośląskiego systemu innowacji, a zarazem istotny element procesu przedsiębiorczego odkrywania zdefiniowanego w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030. 

Celem prac grupy jest stała identyfikacja i monitoring obszarów rozwojowych w regionie, określanie kierunków rozwoju regionu oraz najbardziej perspektywicznych nisz, w które powinnyśmy inwestować środki przeznaczone na wzrost innowacyjności. Celem jest również zapewnienie stałej kooperacji pomiędzy stroną samorządową a uczestnikami dolnośląskiego systemu innowacji . Współpraca ta pomoże dostosować politykę innowacyjną Dolnego Śląska do potrzeb przedsiębiorstw, uczelni, sektora badawczo-rozwojowego, otoczenia biznesu i użytkowników innowacji. A co najważniejsze, stanie się także dla uczestników miejscem animowania współpracy i inicjowania wspólnych projektów i przedsięwzięć. Zakładamy również możliwość organizowania zespołów zadaniowych/tematycznych w ramach nowo powołanej Grupy Roboczej, w skład której wchodziliby członkowie Grupy i dodatkowo powołani eksperci.

Grupa Robocza ds. Inteligentnych Specjalizacji, skupia swe prace w obszarach inteligentnych specjalizacji  Dolnego Śląska.
Skład Grupy Roboczej ds. IS został określony w wyniku otwartego naboru trwającego od 8 do 26 listopada 2021 r.

21 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął w tej sprawie oficjalną Uchwałę. Grupa liczy 63 osoby. Znaleźli się w niej przedstawiciele dolnośląskich jednostek naukowych i B+R, przedsiębiorstw, klastrów i instytucji otoczenia biznesu.

Załączniki:

2021

  Uchwała powołująca Grupę Roboczą ds. Inteligentnych Specjalizacji.pdf Pobierz
  Skład Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji.pdf Pobierz

2023

  Raport podsumowujący cykl spotkań Grupy Ekspertów ds. DSI 2030 i Grupy Roboczej ds. inteligentnych specjalizacji w latach 2022-2023.pdf Pobierz