A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Życie wspomagane technologią

Życie wspomagane technologią
„Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna obejmująca wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych (głównie z obszaru szeroko pojętego IT oraz technologii fotonicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych oraz robotyki i automatyki), a także przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych (big data, data mining), wykorzystania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, optymalizacji (np. kompresji, redukcji) wielkości danych, geoinformacji, itp.) w obszarach nie wiązanych z aktywnością przedsiębiorstw, tj. nie powiązanych z działalnością produkcyjną lub usługami B2B.

Specjalizacja obejmuje takie pola zastosowania w/w rozwiązań technologicznych, które dotyczą usług publicznych (np. medycznych, edukacyjnych, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego) i świadczonych przez podmioty komunalne (dostawy energii, mediów, inteligentnymi obiektami, systemami transportowymi itp.). Postępująca urbanizacja powoduje, że zagadnienia związane z zapewnieniem dostępu do opieki zdrowotnej, zapewnieniem bezpieczeństwa, mobilności, edukacji itp. staje się problemem dalece wykraczającym poza możliwości poszczególnych instytucji świadczących usługi w tych obszarach. Podobnie procesy demograficzne – starzenie się społeczeństw Europy – powodują, że istnieje silne zapotrzebowanie na technologie wspomagające terapię, a także rehabilitację i codzienne życie osób starszych i chorych.

Życie wspomagane technologią P
7.1. Technologie i produkty stosowane w medycynie:

7.1.1. Robotyka, automatyka, fotonika i technologie informatyczno-telekomunikacyjne wspomagające w terapii.

Specjalizacja obejmuje wdrażanie technologii fotonicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych oraz robotyki i automatyki, nie będących technologiami terapeutycznymi, lecz wspomagających leczenie kliniczne pacjentów, w szczególności z chorobami przewlekłymi. Specjalizacja obejmuje między innymi systemy uwalniające czynnik aktywny w sposób kontrolowany (np. poprzez drukowanie 3D tabletek lub kapsułek).

7.1.2. Robotyka, automatyka, fotonika i technologie informatyczno-telekomunikacyjne wspierające w rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji osób z chorobami przewlekłymi oraz w wieku podeszłym.

Specjalizacja obejmuje wdrażanie technologii fotonicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych oraz robotyki i automatyki w celu rehabilitacji i polepszenia jakości życia osób z niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi lub w wieku podeszłym. Specjalizacja obejmuje zarówno rozwiązania wyłącznie informatyczne jak i szersze rozwiązania oparte o złożenie systemów czujników i detektorów, informatycznych, telekomunikacyjnych i robotycznych, egzo- i endoprotez i sztucznych narządów opartych o systemy mechanotroniczne wpisujących się w koncepcję „srebrnej gospodarki”.

 

7.2. Technologie i produkty stosowane w zarządzaniu obiektami, sieciami i systemami:

7.2.1. Robotyka, automatyka, fotonika i technologie informatyczno-telekomunikacyjne i światłowodowe w zastosowaniach związanych z gospodarką komunalną, inteligentnymi budynkami i obiektami oraz dostawami energii i mediów.

Specjalizacja obejmuje wdrażanie technologii fotonicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych i światłowodowych oraz robotyki i automatyki zastosowaniach związanych z gospodarką komunalną, inteligentnymi budynkami i obiektami oraz dostawami energii i mediów. Specjalizacja obejmuje zarówno rozwiązania wyłącznie informatyczne jak i szersze rozwiązania oparte o złożenie systemów czujników i detektorów, informatycznych, telekomunikacyjnych i robotycznych.

7.2.2. Robotyka, automatyka, fotonika, technologie informatyczno-telekomunikacyjne oraz światłowodowe w zastosowaniach związanych z infrastrukturą transportową i transportem publicznym.

Specjalizacja obejmuje wdrażanie technologii fotonicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych i światłowodowych oraz robotyki i automatyki w zastosowaniach związanych z infrastrukturą transportową i transportem publicznym. Specjalizacja obejmuje zarówno rozwiązania wyłącznie informatyczne jak i szersze rozwiązania oparte o złożenie systemów czujników i detektorów, informatycznych, telekomunikacyjnych i robotycznych oraz systemów transportu publicznego opartych o rozwiązania transportu automatycznego lub autonomicznego.

7.2.3. Robotyka, automatyka, fotonika, technologie informatyczno-telekomunikacyjne i światłowodowe w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Specjalizacja obejmuje wdrażanie technologii fotonicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych i światłowodowych oraz robotyki i automatyki w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym. Specjalizacja obejmuje zarówno rozwiązania wyłącznie informatyczne jak i szersze rozwiązania oparte o złożenie systemów czujników i detektorów, informatycznych, telekomunikacyjnych i robotycznych.

7.2.4. Robotyka, automatyka, fotonika, technologie informatyczno-telekomunikacyjne i światłowodowe w zastosowaniach związanych z zarządzaniem administracją publiczną, służbami komunalnymi, służbą zdrowia, edukacją i kulturą.

Specjalizacja obejmuje wdrażanie technologii fotonicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych i światłowodowych oraz robotyki i automatyki w zastosowaniach związanych z zarządzaniem administracją publiczną oraz służbami komunalnymi (rozwiązania typu „e-urząd”, „smart city” itp.), służbą zdrowia (tzw. „e-medycyna”) i edukacją (w tym nauczanie zdalne) oraz kulturą (np. wirtualne galerie itp.). Specjalizacja obejmuje zarówno rozwiązania wyłącznie informatyczne jak i szersze rozwiązania oparte o złożenie systemów czujników i detektorów, informatycznych, telekomunikacyjnych i robotycznych.

7.2.5. Technologie pozyskiwania i zarządzania informacją.

Specjalizacja obejmuje wdrażanie lub istotne udoskonalanie w zakresie: przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych (big data, data mining), wykorzystania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, optymalizacji (np. kompresji, redukcji) wielkości danych, geoinformacji, bez względu na obszar zastosowania.