A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Sokołowska. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: inspektor@dolnyslask.pl.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych znajdują się w RODO

Pliki cookies

Na naszych stronach korzystamy z plików cookies. Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Na stronach wymagających logowania cookies są wykorzystywane do utrzymania sesji użytkownika. Ochronę przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej.

Więcej informacji: Polityka Prywatności.

Formularze

Podanie danych osobowych za pomocą formularzy kontaktowych i rejestracyjnych udostępnionych na naszych stronach jest dobrowolne, ale może być niezbędne np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rejestracji uczestnictwa w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Danych osobowych zebranych w ten sposób nie będziemy przekazywać innym podmiotom. Nie będą one przetwarzane w celach innych, niż okoliczności danej sprawy.

Załączniki:

2023

  RODO - Formularz kontaktowy.pdf Pobierz
  RODO - Rejestracja uczestników Grup.pdf Pobierz
  RODO - Rejestracja uczestników wydarzeń na żywo.pdf Pobierz
  RODO - Webinarium.pdf Pobierz