A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Zasady korzystania z portalu

Ogólne warunki korzystania z oficjalnego portalu województwa dolnośląskiego w domenie www.innowacje.dolnyslask.pl prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 1. Portal działający pod domeną www.innowacje.dolnyslask.pl powstał w ramach  projektu pn. "Rozwój inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska poprzez skoordynowane działania animacyjne w zakresie procesu przedsiębiorczego odkrywania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego i jest administrowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
 2. Korzystanie z portalu jest dobrowolne.
 3. Portal redagowany jest przez Dział Innowacji Wydziału Rozwoju Gospodarczego Departamentu Gospodarki UMWD.
  • Opiekę techniczną nad portalem sprawuje 
 4. UMWD zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji zawartych w portalu w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie.
 5. Bez uprzedniego powiadamiania użytkowników i w każdym czasie mogą być również zmieniane niniejsze " Ogólne warunki korzystania z oficjalnego portalu województwa dolnośląskiego w domenie www.innowacje.dolnyslask.pl prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego".
 6. Treści zamieszczone w portalu mają charakter informacyjny.
 7. UMWD dokłada starań aby zawarte w portalu informacje były aktualne i rzetelne.
 8. Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.  Pobieranie/drukowanie/kopiowanie/powielanie/rozpowszechnianie zamieszczonych w portalu treści, zdjęć, grafik jest dozwolone do celów niekomercyjnych wyłącznie z podaniem źródła ich pochodzenia. W serwisie zamieszczane są także utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Ich wykorzystanie przez internautów wymaga zgody właścicieli tych materiałów. W przypadku konieczności uzyskania uprzedniej zgody na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięk, obrazy, oprogramowanie itp.), taka zgoda anuluje wyżej wymienione ogólne zezwolenie i wyraźnie wskazuje na wszelkie ograniczenia użytkowania. W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. UMWM nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, do których odnośniki są/będą zamieszczone w portalu www.innowacje.dolnyslask.pl, o ile nie jest ich właścicielem. Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom tylko w celach informacyjnych.
 10. UMWD podejmuje starania aby struktura portalu oraz zamieszczone na jego łamach treści były prawidłowo odczytywane przez popularne przeglądarki internetowe.
 11. W przypadku problemów technicznych lub błędów dotyczących treści merytorycznych i omyłek redakcyjnych, jak również w przypadku pytań dotyczących zawartych na stronie treści prosimy o zgłaszanie uwag za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.
 12. Podanie danych osobowych za pomocą formularzy kontaktowych i rejestracyjnych udostępnionych na stronie jest dobrowolne, ale może być niezbędne np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rejestracji uczestnictwa w organizowanym przez nas wydarzeniu. Więcej informacji: Obowiązek informacyjny.
 13. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie innowacje.dolnyslask.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Więcej informacji: Polityka Prywatności.
 14. Portal www.innowacje.dolnyslask.pl  jest zgodny z oficjalną specyfikacją HTML 5 opisaną w dokumentach The World Wide Web Consortium (W3C) oraz jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0. (WCAG 2.0) na poziomie A, oraz częściowo AA. Oświadczenie o dostępności (accessibility statement) jest określone w Deklaracji dostępności.
 15. Zakazane jest korzystanie z portalu www.innowacje.dolnyslask.pl  w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub "Ogólnymi warunkami korzystania z oficjalnego portalu województwa dolnośląskiego w domenie www.innowacje.dolnyslask.pl prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego".