A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

ERRIN

The European Regions Research and Innovation Network 

Europejska Sieć Współpracy Regionów w Zakresie Badań i Innowacji 

 

ERRIN

 

W 2001 r. założono nieformalną platformę, która miała ułatwić poszczególnym regionom udział w Europejskim Obszarze Badawczym. W 2007 r. zastąpiło ją, już formalne, stowarzyszenie non-profit na prawie belgijskim (tzw. ASBL) - ERRIN. Aktualnie zrzesza ok. 120 członków. Są to głównie regiony europejskie i instytucje naukowe, w tym kilka polskich regionów. Sieć współpracuje z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.  

 

Misja sieci: 

 • wymiana wiedzy na poziomie unijnym, 
 • wymiana ponadregionalna, 
 • rozwój wiedzy wśród regionalnych praktyków, 
 • rozwój strategii oraz tematów z zakresu badań i innowacji,
 • współpraca z innymi sieciami i organizacjami zajmującymi się badaniami i innowacjami. 

 

Po analizie działających w Brukseli międzynarodowych sieci współpracy pod kątem ich oferty członkostwa w 2016 r. decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego region przystąpił do sieci ERRIN. 

                        

W ramach sieci ERRIN działa aktualnie 13 tematycznych grup roboczych. Udział w ich pracach ma charakter otwarty, co oznacza możliwość kształtowania uczestnictwa w poszczególnych grupach zależnie od realnych potrzeb regionu. Spotkania każdej z grup odbywają się średnio 3-4 razy w roku.

 

Spośród wspomnianych grup Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego angażuje się w pracę 8 z nich:  

 • inteligentne specjalizacje (ang. smart specialisation), 
 • nauka i edukacja dla społeczeństwa (ang. science & education for society), 
 • innowacje i inwestycje (ang. innovation & investment), 
 • biogospodarka (ang. bioeconomy), 
 • inteligentne miasta (ang. smart cities)
 • energia i zmiany klimatu (ang. energy & climate change), 
 • design i kreatywność (ang. design & creativity),
 • turystyka i dziedzictwo kulturowe (ang. tourism & cultural heritage). 

Od początku członkostwa w sieci ERRIN, kluczową rolę odgrywa w nim Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego (RBWD), które uczestniczy w spotkaniach wybranych grup roboczych i z których ustalenia na bieżąco przekazuje do regionu. Wspólnie z RBWD prace sieci monitorują przedstawiciele Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Gospodarki UMWD, rozpowszechniając pozyskiwane informacje wśród swojej sieci kontaktów.