A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

O projekcie

Tytuł projektu

Rozwój inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska poprzez skoordynowane działania animacyjne w zakresie procesu przedsiębiorczego odkrywania

Program

PPO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Budżet

Wartość projektu: 992 580,78 zł

Kwota dofinansowania: 843 693,66 zł

Okres realizacji

01.10.2021 – 30.06.2023

Opis projektu

Projekt odpowiada na wyzwania i bariery zidentyfikowane w dolnośląskim systemie innowacji. Jego przedmiotem jest realizacja kompleksowych działań zwiększających aktywność podmiotów, w tym przedsiębiorstw. Ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału i zaangażowania podmiotów na rzecz przygotowania, realizacji komercjalizacji projektów B+R w obszarach zidentyfikowanych jako regionalne inteligentne specjalizacje. Projekt realizowany nie tylko na terenie Dolnego Śląska ale w innych krajach UE. Grupę docelową stanowią zwłaszcza: przedsiębiorstwa, IOB, jednostki naukowe i b+r, uczelnie, uczniowie szkół średnich i nauczyciele, administracja publiczna i organizacje pozarządowe. Zaplanowano realizację działań o charakterze badawczym, edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym, animujące współpracę, także o zasięgu międzynarodowym, wspierające komercjalizację projektów B+R w obszarach zidentyfikowanych jako regionalne inteligentne specjalizacje

 

PPO