A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – Polska, Niemcy, Republika Czeska

Program

Projekt  dofinansowany ze środków budżetu Republiki Federalnej Niemiec (90 %) w ramach European Climate Initiative (EUKI). Realizowany przez Fundację Forum Inicjatyw Społecznych; Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, organizacją SEVER (the Rýchory Centre of Environmental Education and Ethics) z Czech oraz organizacją Eurosoc#Digital z Niemiec.

Budżet

Wartość projektu : 60 317,57 €

Kwota dofinansowania: 54 597,57 €

Okres realizacji

01.10.2021 – 31.01.2024

Opis projektu

Projekt skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, dyrektorów szkół, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Współpraca tych grup interesariuszy jest ważna dla stworzenia modelu nowej edukacji klimatycznej, nastawionej na wspólne działanie, dzielenie się wiedzą i rozwiązywanie lokalnych oraz regionalnych wyzwań. Długofalowym celem projektu jest włączenie edukacji klimatycznej do podstawy programowej na Dolnym Śląsku.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie spotkań w każdym z subregionów Dolnego Śląska, w trakcie których wypracujemy wspólnie z ekspertami zarys nowego modelu edukacji klimatycznej. Spotkania odbywać się będą w innowacyjnej formule warsztatów nastawionej na dialog oraz lokalne potrzeby - Open Space Technology. Model ten stanowić będzie trzon warsztatów skierowanych do nauczycieli 100 szkół podstawowych i średnich. Ostatnim etapem projektu będzie wybór 8 szkół do udziału w sześciomiesięcznym pilotażowym wdrożeniu modelu edukacji klimatycznej, podczas którego będzie on również testowany, a wyniki pracy nauczycieli, uczniów i ekspertów posłużą do opracowania finalnych rozwiązań. Równolegle do pracy nad modelem edukacji klimatycznej powstanie Internetowa platforma ekspertów klimatycznych (CEOP - Climate Expert Online Platform). Będzie ona stanowiła zaawansowaną przestrzeń wymiany wiedzy przez społeczność edukatorów klimatycznych działających w regionie i umożliwi nauczycielom łatwy dostęp do wiedzy i praktycznych informacji, niezbędnych w codziennej pracy. Dzięki stałemu dostępowi do danych zgromadzonych na platformie cyfrowej, innych ekspertów i wielostronnej komunikacji, użytkownicy będą gotowi do tworzenia nowych inicjatyw promujących agendę klimatyczną, szczególnie tych angażujących młodzież.

 

Więcej informacji na stronie projektu