A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Bon na Innowacje 2022-2023

Program

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Budżet

Wartość projektu: 6 539 792,41 zł

Kwota dofinansowania: 5 558 823,55 zł

Okres realizacji

01.01.2020 – 31.03.2022

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych.

Projekt oferuje przedsiębiorstwom wsparcie w postaci:

- konsultacji i doradztwa udzielanego w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki projektu (np. wpisywania się w dolnośląskie inteligentne specjalizacje), pomocy w poszukiwaniu zespołów naukowych do współpracy w ramach usługi. Wsparcie w ramach ww. etapu jest bezpłatne dla przedsiębiorcy, a świadczona pomoc nie jest traktowana jako pomoc publiczna/ pomoc de minimis;

- grantu przeznaczonego na dofinansowanie usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową (wykonawcę usługi), której realizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej, wpisującej się w dolnośląskie inteligentne specjalizacje.

 

Więcej informacji na stronie projektu