A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

REMIX – Inteligentne i zielone regiony górnicze UE

Program

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu w ramach Programu Interreg Europe 2014-2020. Realizowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Regionalną Radę Laponii (FI) – lider projektu, Instytut Konkurencyjności Biznesu Kastylii i Leon (ES), Agencję Rozwoju Business Joensuu(FI), Uniwersytet Górniczy w Leoben (AU), Wydział Nauk Ścisłych i Technologii, Uniwersytet NOVA w Lizbonie (PT), Ministerstwo Przemysłu i Handlu (CZ), Uniwersytet w Exeter (GB), Państwowy Uniwersytet Techniczny NTUA w Atenach (EL), Centrum Geokompetencji we Freibergu (DE) - partner Doradczy

Okres realizacji

01.01.2017 – 30.06.2021

Budżet

Budżet Województwa Dolnośląskiego: – 167 300 EUR

Kwota dofinansowania: 142 205 EUR

Opis projektu

Projekt ma za zadanie rozwijanie współpracy nakierowanej na udoskonalanie odnośnych polityk i strategii regionalnych, pomiędzy wybranymi europejskimi regionami górniczymi poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Cele projektu obejmują skupienie regionów UE zaangażowanych w produkcję surowców/minerałów w ramach jednej grupy, która w przyszłości będzie podejmować wspólne działania na rzecz:
  • rozwoju podejścia synergicznego, z jasno określonymi potrzebami i zadaniami każdego partnera w celu realizacji zrównoważonego i efektywnego wydobycia zasobów w Europie;

  • poprawy przełożenia potrzeb przemysłu na planowanie regionalne, politykę i podejmowanie decyzji (oraz vice versa), co wpłynie na poprawę otoczenia dla przemysłu w UE i wspieranie spójnego rozwoju regionalnego zapewniającego dobre warunki wzrostu dla MŚP w obszarze eko-innowacji;

  • odkrywania i promocji potencjalnych synergii regionalnych pomiędzy surowcami, łańcuchami wartości, rynkami i aktorami społecznymi w celu stworzenia nowych możliwości komercyjnych i osiągnięcia wzrostu gospodarczego.

 

Więcej informacji na stronie projektu.