A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

TRAILS – Mobilne Laboratoria Innowacyjności i usług wzmacniania potencjału innowacyjności w regionie transgranicznym

Program

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020. Realizowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Technische Universität Dresden, Politechnika Wrocławska

Budżet

Wartość projektu: 155 761,35 €

Kwota dofinansowania:  132 397,11 €

Okres realizacji

01.08.2016 – 31.07.2018

Opis projektu

Celem projektu jest pokonywanie barier rozwojowych  i pogłębianie współpracy w strefie przygranicznej w obszarze budowania proinnowacyjnych programów kształcenia i doskonalenia zawodowego. Obszar objęty wsparciem to powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, żarski oraz  Miasto Jelenia Góra.

TRAILS jest całkowicie nowatorską formą projektu, która oferuje szkolenia w zakresie innowacyjnego myślenia i  kreatywności.  Działania mają charakter pilotażowy: poprzez wykorzystanie formy mobilnych laboratoriów innowacyjności połączone zostaną placówki edukacyjne i lokalni przedsiębiorcy. W każdej z wymienionych lokalizacji powstanie „mobilne laboratorium” nowego typu, dysponujące w kontenerowych modułach niezbędnymi funkcjami, pomieszczeniami i sprzętem. Projekt ma na celu ścisłą, ukierunkowaną na innowacyjność współpracę między instytucjami edukacyjnymi i pracodawcami, dzięki której  doskonalenie zawodowe będzie dostosowane do potrzeb rynku.