A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe

KHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe kontynuuje działalność Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi „Cuprum” powołanych w 1967 roku, jako jeden z zakładów Kombinatu Górniczo–Hutniczego Miedzi w Lubinie. Od początku CUPRUM wspiera miedziowego giganta KGHM Polska Miedź S.A. w realizacji strategii, dywersyfikacji działalności, a także w kreowaniu rozwoju i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Spółka kreuje i rozwija kapitał intelektualny tworzący Centra Doskonałości B+R+I we wszystkich obszarach swojej aktywności, w celu osiągnięcia pozycji kompleksowego zaplecza kompetencyjnego dla Grupy Kapitałowej KGHM, a także innych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów sektora okołowydobywczego.

Swoim klientom i partnerom oferuje rozwiązania w zakresie: 

  • górnictwa i geoinżynierii, w tym innowacyjnych technologii górniczych, nowoczesnych technologii urabiania skał, mechanizacji wydobycia, aerologii górniczej, analizy dotyczących zagrożeń występujących w górnictwie podziemnym, projektowania szybów i konstrukcji podziemnych miernictwa górniczego, analityki danych związanych z przemysłem górniczym; optymalizacji psychologicznych i organizacyjnych warunków pracy; 
  • hydrogeologii i geologii, prac eksploracyjnych i ocen projektów geologicznych; 
  • ochrony środowiska, w tym zagospodarowania i wykorzystania odpadów przemysłowych; rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony dziedzictwa górniczego; 
  • nowoczesnych metod przeróbki rud miedzi; 
  • technologii energetycznych.

Oferowane prace i usługi obejmują wszystkie fazy działalności badawczo-rozwojowej: od badań naukowych, poprzez projekt, ocenę jego wpływu na środowisko, analizę wykonalności, po nadzór nad jego realizacją.

W ciągu ponad 50 lat działalności prowadzone były prace i realizowaliśmy projekty w wielu krajach na świecie: USA, Kanada, Kuba, Peru, Brazylia, Chile, Niemcy, Polska, Ukraina, Węgry, Rumunia, Serbia, Maroko, Algieria, Mauretania, Senegal, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Angola, Zambia, Botswana, RPA, Kazachstan, Iran, Indie, Chiny, Korea Pn., Laos, Australia, Wielka Brytania.

Strona internetowa: www.kghmcuprum.com/