A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Wojciecha Kosackiego

WITI jest jednostka organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, której siedzibą jest Wrocław.

Rodowód Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej sięga roku 1927, kiedy to na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych utworzono Instytut Badań Inżynierii. Z dniem 30 marca 1931 roku nadano charakter instytutu wojskowego i otrzymał nazwę Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii (WIBI). Zarządzeniem II Wiceministra Ministerstwa Spraw Wojskowych z dn. 14 listopada 1934 r. następuje likwidacja WIBI i powołanie z dniem 22.11.1934 r., Biura Badań Technicznych Saperów (BBTS). Biuro prowadziło prace techniczno-badawcze dla potrzeb wojsk saperskich i innych broni w zakresie sprzętu zaopatrzenia saperskiego. Podlegało Dowódcy Saperów Ministerstwa Spraw Wojskowych. Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych, należy sądzić, że organizacja Biura do 1939 roku pozostała bez zmian. Następnie, już na obczyźnie w 1940 r. w Szkocji, początkowo przy Zgrupowaniu Saperów w obozie WP w Crafford, a później przy utworzonym w 1941 r. Centrum Wyszkolenia Saperów w Dundee (w późniejszym okresie przeniesione do Falkirk, a następnie do Irvine) utworzono Biuro Badań Technicznych Saperów.

 
Strona internetowa: www.witi.wroc.pl/PL/