A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci naukowo-badawczej w Europie, łączącej ponad 28 instytutów z całej Polski. Rozwija nowe technologie na potrzeby przemysłu. Aktywność naukowo-badawcza ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Instytut wspiera rozwój polskich firm i start-upów, jak XTPL czy SensDx, a jednocześnie jest wiarygodnym i pożądanym partnerem dla międzynarodowych korporacji, takich jak RochePfizer, Amgen czy LG.

Aktywność naukowo-badawcza Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii opiera się na trzech Centrach: Inżynierii Materiałowej, Nauk o Życiu i Biotechnologii oraz Diagnostyki Populacyjnej. W ramach tych jednostek działają Zespoły Badawcze oraz specjalistyczne laboratoria i pracownie pomiarowe. Dzięki takiej organizacji, każde z centrów może skupiać się na wybranych zagadnieniach naukowych oraz technologicznych i w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu. Wszystkie laboratoria instytutu Łukasiewicz – PORT wyposażone są w najwyższej klasy aparaturę, która pozwala na prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Centrum Inżynierii Materiałowej jest odpowiedzialne za rozwój badań i usług pomiarowych dotyczących wytwarzania, projektowania, modyfikacji oraz charakterystyki materiałów funkcjonalnych mogących znaleźć zastosowanie aplikacyjne. Projektowanie i wytwarzanie materiałów o dobrze zdefiniowanych i kontrolowanych właściwościach wymaga pracy mulidyscyplinarnych zespołów badawczych, których kompetencje obejmują nauki chemiczne, fizyczne oraz inżynieryjne. Główne kierunki prac Centrum to badania materiałów kompozytowych i powłok (w tym samoczyszczące, anty-graffiti, czy potencjalnie anty-oblodzeniowe), synteza układów luminescencyjnych, termochromowych, termicznych, mechanicznych, a także antybakteryjnych, elektrycznych lub sensorowych, poszukiwania nowych emiterów głębokiego UV opartych na azotkach grupy-III (AlGaInN) oraz projektowanie nowych funkcji i zastosowań makrocząsteczek o określonej sekwencji, które wykraczają poza klasyczne zastosowania polimerów. Centrum Inżynierii Materiałowej realizuje projekty o charakterze wdrożeniowym, nie zaniedbując badań podstawowych, a Zespoły i Laboratoria tworzą multidyscyplinarną i synergiczną grupę naukowców, których celem jest praca na rzecz rozwijania nowoczesnych technologii.

Dodatkowo w Centrum działają laboratoria usługowe (CoreFacilities) odpowiedzialne za realizację wewnętrznego i zewnętrznego zapotrzebowania na pomiary oraz ekspertyzy naukowe w dziedzinie standardowych i uniwersalnych technik analizy instrumentalnej czy innych technik wspierających procesy badawcze. Laboratoria dostarczają również wyniki ekspertyz na zamówienie, zgodnie z wymaganiami stawianym przez realizowane dla klientów procesy badawcze.

Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii to nowoczesna instytucja o profilu badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym. Skupiamy się na istotnych problemach cywilizacyjnych. Budujemy i rozwijamy kompetencje w dziedzinie neurobiologii, onkologii i szeroko rozumianej biotechnologii.

Centrum Diagnostyki Populacyjnej znacząco przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa biomedycznego społeczeństwa. Prowadzone w nim badania nad patogenami wywołującymi choroby zakaźne (np. SARS-CoV-2, AH1N1, SARS) umożliwią podjęcie natychmiastowych działań w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Częścią centrum będzie laboratorium szybkiego reagowania epidemiologicznego w standardzie BSL-3 – pierwsze w zachodniej Polsce i jedno z zaledwie kilku w całym kraju. Będzie się ono odznaczało jedną z najwyższych klas bezpieczeństwa biologicznego dającą możliwość pracy z drobnoustrojami różnych grup ryzyka. W obszarze zainteresowań CDP znajdują się również choroby cywilizacyjne takie jak choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca czy otyłość. Centrum Diagnostyki Populacyjnej Łukasiewicz – PORT to pierwszy tego rodzaju ośrodek w Polsce. Jego celem jest prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych metod diagnostycznych dla szeregu chorób zakaźnych i cywilizacyjnych.

 
Strona internetowa: www.port.lukasiewicz.gov.pl/