A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu swoją historią sięga tradycji lwowskich uczelni. To utworzona w 1856 roku w Dublanach Lwowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, przekształcona w roku 1858 w Wyższą Szkołę Rolniczą, a w 1901 r. – z inicjatywy Sejmu Galicyjskiego, decyzją ministra rolnictwa – w Akademię Rolniczą, która w 1919 r. została – decyzją Rady Ministrów – wraz z Wyższą Szkołą Lasową włączona do Politechniki Lwowskiej jako Wydział Rolniczo-Lasowy. Drugą uczelnią, do której dorobku naukowego odwołuje się UPWr jest trzecia po Wilnie i Warszawie uczelnia weterynaryjna powstała na ziemiach polskich – w 1881 roku we Lwowie, również dzięki staraniom Sejmu Galicyjskiego utworzono Cesarsko-Królewską Szkołę Weterynaryjną, którą już w wolnej Polsce, w roku 1922, w uznaniu jej poziomu naukowego przekształcono w Akademię Medycyny Weterynaryjnej.

Powołanie dekretem Krajowej Rady Narodowej z 24 sierpnia 1945 roku Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu wraz z wydziałami Medycyny Weterynaryjnej i Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym otworzyło powojenną kartę historii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego bazą materialną stał się przedwojenny Instytut Rolniczy niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu. W 1951 roku z Uniwersytetu i Politechniki wyodrębniła się samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1972 roku funkcjonowała jako Akademia Rolnicza, a od 23 listopada 2006 roku jako Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w kraju. Prowadzi kształcenie i badania w dziedzinach przyrodniczych i technicznych, związanych z naukami rolniczymi, biologicznymi, weterynaryjnymi, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz naukami o żywności. UPWr to lider innowacyjności – pod względem uzyskanych patentów plasuje się w czołówce polskich uczelni. Uczelnia to 5 wydziałów, z których trzy wchodzą w skład Wrocławskiego Centrum Biotechnologii. UPWr to ponad 11 000 studentów I i II stopnia studiujących na 27 kierunkach studiów w języku polskim i angielskim, oraz ponad 1000 słuchaczy studiów podyplomowych na 35 kierunkach. Na UPWr corocznie kształci się około 250 studentów zagranicznych, m.in. z Ukrainy, Hiszpanii, Norwegii, Turcji czy Chin.

 

Strona internetowa: www.upwr.edu.pl