A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia łącząca w sobie dziedzictwo kilku narodów. Jej początki sięgają XVIII w., gdy decyzją cesarza Leopolda I Habsburga 15 listopada 1702 r. działalność rozpoczął Uniwersytet Leopoldyński. Po jego połączeniu w 1811 r. z uniwersytetem Viadrina z Frankfurtu nad Odrą powstała pruska uczelnia państwowa – Universitas litterarum Vratislaviensis, przemianowana w 1911 r. na Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma.

Nowy rozdział w dziejach wrocławskiej Alma Mater rozpoczął się wraz z zakończeniem II wojny światowej. Kontynuując lwowskie tradycje, polski Uniwersytet Wrocławski zainaugurował działalność już 15 listopada 1945 r. Bazuje na dziedzictwie historycznym Śląska oraz spuściźnie kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej, a także kontynuuje tradycje polskich uniwersytetów we Lwowie i Wilnie.

Uniwersytet posiada tytuł Uczelni Badawczej jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku i jedna z dziesięciu w kraju. Zatrudnia najlepszych specjalistów , także z zagranicznych ośrodków akademickich. Społeczność akademicka liczy 30 tys. osób. Na 10 wydziałach (Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Filologiczny, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Fizyki i Astronomii).

Oferta edukacyjna obejmuje blisko 80 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich i blisko 30 programów w języku angielskim, a także studia doktoranckie i podyplomowe Na uczelni działa m.in. kilka muzeów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców oraz Instytut Konfucjusza.

 

Strona internetowa: www.uni.wroc.pl