A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dzieje medycyny uniwersyteckiej we Wrocławiu sięgają początku XIX wieku. Fundamenty uczelni tworzyli niezwykli ludzie – wybitni naukowcy, głównie lwowscy, ale też polscy, niemieccy czy żydowscy. Tu światową naukę i medycynę tworzyli genialni profesorowie: Alzheimer, Bross, Mikulicz-Radecki, Baranowski czy Hirszfeld. To oni wyznaczyli kierunki rozwoju.

Powojenna historia UMW zaczyna się w 1946 roku. Na początku był to Wydział Medyczny na połączonym z Politechniką Uniwersytecie, w 1950 roku przekształcony w Akademię Medyczną, którą w 2012 zmieniono w Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znajduje się w ścisłej czołówce uczelni medycznych w kraju, co potwierdza jego obecność na Liście Szanghajskiej. Bazę kliniczną uczelni stanowi Uniwersytecki Szpital Kliniczny, największy w Polsce pod względem liczby leczonych pacjentów. Pod kątem naukowym uniwersytet wyróżniają aż cztery laboratoria akredytowane, udział w licznych projektach międzynarodowych oraz nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Oferta dydaktyczna obejmuje 10 kierunków w języku polskim (lekarsko-dentystyczny, lekarski, farmacja, analityka medyczna, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, zdrowie publiczne, fizjoterapia) i 2 w języku angielskim – lekarski i lekarsko-dentystyczny. Obecnie na uczelni kształci się około 6 000. studentów, z czego 1 000 stanowią obcokrajowcy z niemal wszystkich części świata. Mają oni możliwość działania w blisko dwustu kołach naukowych i organizacjach studenckich. Ofertę uzupełniają studia doktoranckie i podyplomowe.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dysponuje nowoczesnymi laboratoriami stanowiącymi doskonale wyposażoną bazę naukowo-badawczą. Uczelnia posiada laboratoria akredytowane, ponadto wykonuje liczne ekspertyzy i badania naukowe, w tym badania kliniczne. Łączenie przedstawicieli nauki i biznesu oraz komercjalizacja wyników badań naukowych leży w zakresie obowiązków menedżerów zatrudnionych w Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Szczegółowe informacje o ofercie znaleźć można na stronie jednostki www.citt.umed.wroc.pl.

 

Strona internetowa: www.umed.wroc.pl