A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

3 lutego 1947 r. odbył się wykład inaugurujący powstanie Wyższej Szkoły Handlowej poprowadzony przez prof. Wincentego Stysia. W 1950 r. szkołę przekształcono w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z dwoma Wydziałami Przemysłu i Finansów. Z biegiem lat powstawały kolejne wydziały. W 1969 powstaje filia WSE w Jeleniej Górze. W 1974 w miejsce WSE powstaje Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. W 2008 Sejm RP przyjął Ustawę o przekształceniu uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na trzech wydziałach oraz w Filii w Jeleniej Górze. Oferta edukacyjna obejmuje 11 kierunków w języku polskim: Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Ekonomia biznesu i finanse (studia w Jeleniej Górze), Finanse i rachunkowość, Informatyka w biznesie, Logistyka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Rachunkowość i controlling, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (studia w Jeleniej Górze) i 4 programy w języku angielskim: Business Informatics, Business Management, Finance, International Business oraz Szkolę Doktorską oraz studia doktoranckie dla obcokrajowców i Magisterskie Studia Menedżerskie Executive MBA. 

Rachunkowość i controlling analityka gospodarcza, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka w biznesie, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, turystyka, zarządzanie, zarządzania i inżynieria produkcji, a także programy w j. angielskim: Studies in Finance, Bachelor in International Business, Business Informatics, Management and Marketing, Business Management, Logistics. Oferta edukacyjna obejmuje również: Master in Business Administration oraz  European Doctoral Program in Economics, Management and Finance.

 

Strona internetowa: www.ue.wroc.pl