A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska powstała w 1945 r., głównie dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych nieistniejących już Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którzy zagospodarowali zniszczone budynki niemieckiej Wyższej Szkoły Technicznej - Technische Hochschule.

Na Politechnice Wrocławskiej za prowadzenie badań naukowych odpowiadają 74 katedry. Naukowcy realizują swoje badania w trzynastu dyscyplinach w ramach trzech dziedzin naukowych: inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych, społecznych. Studenci mogą wybierać spośród 60 różnych kierunków kształcenia na pierwszym i drugim stopniu studiów, z których duża część prowadzona jest w języku angielskim.

Na uczelni działa 791 laboratoriów dydaktycznych, 253 laboratoriów badawczych oraz 9 laboratoriów akredytowanych. Każdego roku szereg naszych oryginalnych rozwiązań technicznych, patentów, wynalazków i technologii mających zastosowanie w przemyśle uzyskuje ochronę patentową. W ciągu ostatnich latach przyznano 2606 patentów i praw ochronnych. Uczelnia dysponuje ofertą dla firm poszukujących innowacyjnych produktów oraz nowoczesnych technologii, a także projektowania i wdrażania systemów zarządzania, sterowania i monitorowania procesów i technologii. Laboratoria PWr posiadają uprawnienia do wzorcowania aparatury, oferują badania i usługi oceny zgodności wyrobów, systemów i instalacji z normami obowiązującymi w UE.  Światowy poziom badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni oraz doskonale wyposażone laboratoria owocują współpracą z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami.

 

Strona internetowa: www.pwr.edu.pl