A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Uczelnię utworzono w roku 1946. Wówczas nadano jej nazwę Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych, a jej pierwszym rektorem został Eugeniusz Geppert – wybitny malarz i pedagog.

Początkowo na uczelni działały pracownie malarstwa, rzeźby i rysunku, jednak dość szybko poszerzono ofertę kształcenia o dodatkowe warsztaty metalu, szkła, drewna i ceramiki. Wraz z biegiem lat zmieniano nazwę uczelni. Pierwotna Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych przeobraziła się w Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, następnie nosiła nazwę Akademii Sztuk Pięknych. W 2008 roku nastąpiło nadanie jej imienia patrona i od tego czasu pełna nazwa uczelni to Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta i ukształtowanie się pięcio-wydziałowej struktury tworzonej przez: Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Wydział Ceramiki i Szkła oraz Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii.

Staraniem władz i pedagogów Uczelni, stale rozszerzany jest zakres kształcenia studentów, doktorantów i słuchaczy na poszczególnych Wydziałach. Do ostatnio utworzonych form kształcenia należą m.in. studia podyplomowe Mediacja sztuki i rynek sztuki. Oferta edukacyjna poszerzona została również o kształcenie w języku angielskim, w tym dwuletnie, stacjonarne, interdyscyplinarne studia II stopnia oraz Interdisciplinary Printmaking – roczne, niestacjonarne studia podyplomowe. Dodatkowo w 2019 r. została powołana Szkoła Doktorska z wykładowym językiem angielskim umożliwiająca uzyskanie zaawansowanej wiedzy, a także  umiejętności w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

Strona internetowa: www.asp.wroc.pl