A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

CLIMATIC TOWN - Energetyczna Rewitalizacja Miast

Program

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Realizowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – lider projektu oraz Sächsische Energieagentur SAENA GmbH

Okres realizacji

01.10 2016 – 30.09.2019

Budżet

Budżet Województwa Dolnośląskiego: 448 606,00 Euro 

Kwota dofinansowania: 381 315,10 Euro

Opis projektu: 

Projekt flagowy, zatwierdzony do realizacji przez Komitet Monitorujący Program INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w dniu 19.04.2016 r., porusza istotne problemy związane ze zmianami klimatycznymi. Jego działania mają na celu uwrażliwienie instytucji publicznych na kwestie wydajności energetycznej. Dwuletnia realizacja projektu ma zwrócić uwagę jego uczestnikom na możliwości dostosowania bieżącej działalności do potrzeby zmniejszania energochłonności 

Projekt, realizowany w latach 2016-2019 we współpracy Województwa Dolnośląskiego z Saksońską Agencją ds. Energii SAENA, ma za zadanie wspierać działania zwiększające efektywność energetyczną na obszarze polsko-saksońskiego pogranicza, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego w odniesieniu do wymogów prawnych w tym zakresie. Działania projektowe i doświadczenie obu partnerów umożliwi poznanie kwestii, które budzą zainteresowanie po obu stronach granicy. Pozwoli to na określenie różnic prawnych, administracyjnych i potrzeb mieszkańców pogranicza. 

 

Więcej informacji na stronie projektu.