A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

EEPA 2024

EEPA 2024

Konkurs: Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2024, który wyróżnia najlepsze w Europie inicjatywy wspierające przedsiębiorczość.

Formularz zgłoszeniowy (załącznik) można przesłać drogą elektroniczną do 1 lipca 2024 r. na adres e-mail: Joanna.Drobinska@mrit.gov.pl (w wersji word i pdf). 

Konkurs jest adresowany do władz krajowych, regionalnych lub lokalnych oraz partnerstw publiczno-prywatnych (PPP). MŚP (objęte definicją MŚP), poza formułą PPP, mogą wziąć udział samodzielnie w 6. kategorii konkursu „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne”, pod warunkiem, że zgłaszany projekt nie jest podstawową działalnością firmy. 

Projekt można zgłosić w jednej z sześciu kategorii konkursu:

 1. Promowanie ducha przedsiębiorczości
 2. Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze
 3. Wspieranie transformacji cyfrowej
 4. Poprawa otoczenia biznesowego i wspieranie internacjonalizacji biznesu
 5. Wspieranie zrównoważonej transformacji
 6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 1. Etap krajowy – wyłania 2 inicjatywy z różnych kategorii, które następnie są zgłaszane do etapu europejskiego.
 2. Etap europejski – wyłania zwycięską inicjatywę w każdej z sześciu kategorii konkursu. Ponadto jury etapu europejskiego przyzna inicjatywie zgłoszonej w dowolnej kategorii nagrodę główną za najbardziej twórczą i inspirującą inicjatywę.

Finał EEPA 2024 

Finał odbędzie się 18-20 listopada 2023 r. w Budapeszcie podczas Zgromadzenia MŚP (SME Assembly). Dwie inicjatywy z etapu krajowego zostaną zgłoszone do etapu europejskiego, a ich przedstawiciele (po jednej osobie z organizacji) otrzymają zaproszenie na finał. Organizatorzy EEPA pokrywają koszty noclegu i transportu. Jeśli komisja konkursowa na etapie europejskim zdecyduje o zakwalifikowaniu się polskiej inicjatywy do ścisłego finału (projekt będzie na tzw. shortlist), to zaproszenie otrzyma jeszcze jedna osoba z tej organizacji. 

Ważne informacje:

 • Inicjatywę można zgłosić tylko w jednej z sześciu kategorii
 • Inicjatywa trwa albo trwała co najmniej 15 miesięcy
 • Jeśli organizacja podejmuje wiele działań wpisujących się w różne kategorie konkursu, to zachęcamy do zgłoszenia jednego, konkretnego działania/projektu
 • Ważnym elementem zgłoszenia jest oprawa wizualna inicjatywy (logo, zdjęcia, filmik). Podczas finału są prezentowane krótkie nagrania promujące inicjatywy, które zostały wybrane do ścisłego finału

Członkowie komisji konkursowej zwracają uwagę na takie aspekty jak: 

 • Nowe pomysły wsparcia przedsiębiorczości (co wyróżnia daną inicjatywę, czy uwzględniono lokalne cechy kulturowe, środowiskowe i społeczne)
 • Wpływ inicjatywy na lokalną gospodarkę, osiągnięte wyniki
 • Możliwość odtworzenia projektu w innym regionie
 • Dobrze opracowane zgłoszenie, napisane zwięźle, prostym językiem i przede wszystkim zawierające efekty podjętych działań

Polskę podczas finału EEPA 2023 w Bilbao reprezentowały inicjatywy:

 • Respektrum” UM Wrocław, w kategorii 6: Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne,
 • Przedsiębiorcze Krakowianki” UM Kraków, w kategorii 1: Promowanie ducha przedsiębiorczości.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi EEPA:

 • EEPA factsheet 2024 i EEPA Operational Manual 2024 (załączniki)
 • Doświadczenia z konkursu przedstawicieli inicjatywy Przedsiębiorcze Dzieciaki z Lublina, która w 2022 r. wygrała w kategorii 1. Promowanie Ducha Przedsiębiorczości: link
 • Krótki film z finału EEPA 2023: link
 • Kompendium EEPA 2023: link
 • Więcej informacji: Promoting Enterprise - European Commission

Załączniki:

  EEPA factsheet 2024 (opis kategorii).docx Pobierz
  EEPA Operational Manual 2024_ENG .docx Pobierz
  Formularz zgłoszeniowy EEPA 2024.docx Pobierz