A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Broszura informacyjna "HE opportunities with PAS"

Broszura
W ramach starań na rzecz wspierania międzynarodowej współpracy i obecność Polaków w strukturach i działaniach UE, mamy przyjemność poinformować Państwa o opublikowaniu broszury "Horizon Europe Collaboration Opportunities with Institutes of the Polish Academy of Sciences".

Niniejszy folder informacyjny został przygotowany przez Biuro Promocji Nauki "PolSCA" PAN w Brukseli we współpracy z 31 instytutami Polskiej Akademii Nauk (PAN). Przedstawione jednostki z entuzjazmem przyjmują propozycje współpracy, mają doświadczenie w projektach międzynarodowych, nierzadko finansowanych z programu ramowego (dane poniżej). Aktywność badawcza instytutów PAN obejmuje niemal wszystkie dziedziny naukowe. Działalność tych instytutów jest wysoko oceniana, a wskaźnik umiędzynarodowienia części z nich sięga nawet 40%. Instytuty PAN zdobyły w sumie 103 mln euro z programu Horyzont 2020. Natomiast w Horyzoncie Europa udział ten wynosi już ponad 50 mln euro (stan na koniec 2023) na podstawie 103 projektów (w tym 15 koordynacji) realizowanych łącznie przez 38 instytutów PAN. Naszym celem jest wspieranie aktywnych instytutów PAN i pracujących tam badaczy i badaczek w dalszych sukcesach i rozwijaniu międzynarodowej współpracy naukowej.

W związku z Państwa osadzeniem w UE, aktywnością i działaniami wspierającymi naukowców z Państwa regionu, przekazujemy w Państwa ręce folder informacyjny. Wierzymy, że ułatwi on nawiązywanie kontaktu ze środowiskiem PAN, w tym w identyfikacji partnera do projektu w ramach Horyzontu Europa, kontakcie z ekspertem w pokrewnej dziedzinie, i finalnie przy budowaniu międzynarodowego konsorcjum. Zespół PolSCA podejmie się szeregu działań, aby broszura ta dotarła do maksymalnie szerokiego grona odbiorców poza granicami kraju.  

Zachęcamy do korzystania z broszury i udostępniania jej w swoich sieciach, aby maksymalnie zwiększyć jej zasięg i wpływ (w załączeniu stosowny plik graficzny). Zadbajmy wspólnie o nowe kontakty naukowe i większy udział przedstawicieli Państwa regionu w programach ramowych UE! 

O przygotowanym przez Biuro PolSCA projekcie mogą Państwo przeczytać w informacji prasowej na portalu Polskiej Akademii Nauk. Aby przeszukać lub pobrać całość oraz poszczególne rozdziały broszury odpowiadające różnym instrumentom programu Horizon Europe, zapraszamy do odwiedzenia strony Biura PolSCA.

Z niecierpliwością czekamy na owoce współpracy zawartej dzięki tej inicjatywie. 

Broszura