A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Wsparcie na rzecz ukraińskich naukowców i innowatorów

Środki dla Ukrainy
Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska uruchomiła trzy nowe inicjatywy wspierające współpracę ukraińskich naukowców i innowatorów z partnerami z krajów unijnych, poszerzając tym samym dotychczasową ofertę, która obejmowała m.in. możliwość włączania się w już realizowane projekty Horizon4Ukraine, udział w programie stypendialnym MSCA4Ukraine, ERA4Ukraine czy ERC4Ukraine.

W grudniu 2023 roku w Kijowie otwarto Biuro Programu Horyzont Europa (Horizon Europe Office), którego zadaniem jest organizowanie spotkań informacyjnych dotyczących możliwości współpracy w zakresie badań i innowacji, szkoleń w zakresie przygotowywania wniosków oraz udzielanie pomocy ukraińskim naukowcom i innowatorom w znalezieniu partnerów do projektów w krajach członkowskich oraz stowarzyszonych z Horyzontem. Biuro jest usytuowane przy Narodowej Fundacji Badawczej Ukrainy (National Research Foundation of Ukraine). 

Ponadto, dzięki powołaniu regionalnego Centrum Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT Community Hub) ukraińscy innowatorzy mogą uczestniczyć w programach edukacyjnych, programach wsparcia przedsiębiorczości oraz akceleracji biznesu w obszarach tematycznych podejmowanych przez Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities). Centrum jest prowadzone w Kijowie przez Ukraiński Fundusz Startup’owy (Ukrainian Startup Fund). 

Dalszy rozwój oraz integracja w ramach europejskiego ekosystemu innowacji może się także dokonać dzięki wsparciu finansowemu ukraińskiej społeczności sektora deep tech w ramach inicjatywy EIC4Ukraine.

Więcej informacji na temat kompleksowego wsparcia dla ukraińskiego środowiska naukowo-badawczego jest dostępne na stronie Komisji Europejskiej: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/association-horizon-europe/ukraine_en

Załączniki:

  Ukraine Horizon Europe Office in Kyiv.pdf Pobierz
  Ukraine support for researchers and innovators.pdf Pobierz