A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Udział w konferencji „Industry 4.0 Ensuring technological progres”

W dniach 10 – 12 maja br. przedstawiciele dolnośląskiego systemu innowacji uczestniczyli w organizowanej w Brukseli przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Business & Science Poland (BSP) dwudniowej konferencji „Industry 4.0 Ensuring technological progress”. Konferencja dotyczyła Przemysłu 4.0 i wyzwań związanych z wdrażaniem rozwiązań w tym obszarze. Z ramienia województwa dolnośląskiego w konferencji uczestniczyli przedstawiciele UMWD - Wydziału Rozwoju Gopsodarczego, Politechniki Wrocławskiej oraz firm MST Automation sp. z o.o., Xberry sp. z o.o oraz Centrum Budownictwa Telekomunikacyjnego sp. z o.o.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od klasycznego tour de table, gdzie każdy z gości, w krótkiej 2-3 minutowej prezentacji, przedstawił swoją organizację i czym się zajmuje, następnie odbył się panel poświęcony europejskiemu ekosystemowi innowacji oraz wyzwaniom stojącym przed europejską polityką badawczą i inwestycyjną ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań stojących przed europejskim sektorem przemysłowym. W kolejnym panelu omówiono zasady finansowania projektów z obszaru Przemysłu 4.0 w ramach programu Horizon Europe. Pierwszy dzień konferencji podsumował pan Filip de Weerdt z Flandryjskiej Agencji Inwestycji i Handlu, który przedstawił zakres działania organizacji podkreślając, że jest ona otwarta na współpracę przy ewentualnych wizytach studyjnych organizowanych przez regiony lub przez przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców z innych krajów Unii Europejskiej.
 
Podczas drugiego dnia konferencji przedstawiciele European Innovation Council oraz European Institute of Technology omówili zasady współpracy i wsparcia udzielanego przez ich instytucje przedsiębiorcom chcącym wejść ze swoim innowacyjnym pomysłem na rynek. W kolejnym panelu skupiono się na dobrych praktykach, gdzie uczestnicy konferencji mogli się zapoznać z doświadczeniami hiszpańskiej Accio Cataluna Trade and Investment, organizacji zajmującej się wspomaganiem katalońskiego biznesu w pozyskiwaniu środków europejskich na projekty innowacyjne w tym z Horizon Europe. Ponadto przedstawiciele The Vanguard Initiative, European Association of Research and Technology (EARTO) i European Network of Living Labs (ENoLL) przedstawili korzyści związane z uczestnictwem w europejskich organizacjach branżowych odpowiedzialnych m.in. za lobbying przy tworzeniu prawa i regulacji unijnych.

Podczas obu dni konferencji zapewniono przestrzeń do wymiany poglądów, doświadczeń i networkingu oraz do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.  

Udział w konferencji sfinansowany został w ramach projektu „Rozwój inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska poprzez skoordynowane działania animacyjne w zakresie procesu przedsiębiorczego odkrywania”.