A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Wizyta studyjna w Saksonii

Saxony!visit
W dniach 18-19 kwietnia przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz z grupą dolnośląskich interesariuszy uczestniczyli w dwudniowej wizycie studyjnej w Saksonii poświęconej tematyce lotniczej i kosmicznej. Wydarzenie organizowane było we współpracy z polsko-niemiecką Izbą Przemysłowo–Handlową (AHK Polska) i organizacją Saxony Trade & Invest.

Z ramienia Województwa Dolnośląskiego w tym dwudniowym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej, ScanWay S.A., Becker Avionics Polska i Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. reprezentujący jednocześnie Dolnośląski Klaster Lotniczy.

W trakcie dwudniowego pobytu dolnośląscy przedstawiciele biznesu i nauki mieli możliwość uczestnictwa w wydarzeniach networkingowych ze specjalistami z branży lotniczej i kosmicznej z Saksonii oraz zaprezentować możliwości technologiczne dolnośląskich przedsiębiorstw i zapoznać się z ofertą technologiczną członków saksońskiej doliny lotniczej i sektora kosmicznego.

W trakcie pierwszego dnia wizyty studyjnej dolnośląscy przedstawiciele obu branż rozpoczęli zwiedzanie od wizyty w firmie IABG Dresden z branży lotniczej, następnie uczestniczyli w dwugodzinnym spotkaniu networkingowym gdzie mogli zaprezentować swoje instytucje i uczestniczyć w serii spotkań B2B.

Drugi dzień wizyty wypełniony był serią spotkań w saksońskich firmach branży high-tech, takich jak: Beyond Gravity GmbH, Herone GmbH, PMG Precision Mechanics Group GmbH oraz EFW Elbeflugzeugwerke, w których zaprezentowano polskim gościom potencjał technologiczny prezentujących się firm i zakres oferowanej współpracy. Podczas drugiego dnia odbyła się również wizyta na Uniwersytet Techniczny w Dreźnie w tym w Instytucie Konstrukcji Lekkich i Technologii Tworzyw Sztucznych, podczas której zaprezentowano potencjał naukowy najważniejszej saksońskiej uczelni technicznej.