A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji: Życie wspomagane technologią

4 kwietnia 2023 r. w Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030. Spotkanie skoncentrowane było na tematyce Horyzontalnej Inteligentnej Specjalizacji: Życie wspomagane technologią.

Moderację spotkania poprowadziła Aldona Kucner. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób: Organizatorzy spotkania, Członkowie Grupy Roboczej oraz zaproszeni goście specjalizujący się w dziedzinie życia wspomaganego technologią. Celem wydarzenia było wypracowanie pomysłów na projekty badawczo-rozwojowe w obszarze Inteligentnej Specjalizacji Horyzontalnej Życie wspomagane technologią, które mają wysoki potencjał do realizacji na Dolnym Śląsku.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. inteligentnych Specjalizacji
(fot. Katarzyna Martewicz)

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez Katarzynę Martewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego budowy nowej platformy internetowej służącej wsparciu komunikacji środowisk innowacyjnych Dolnego Śląska, a także omówienia zasad logowania do niej.

Następnie jako wstęp do dyskusji grupowej uczestnicy mogli wysłuchać wykładu przeprowadzonego przez Marcina Kuczyńskiego, właściciela firmy Expert Solutions Sp. z o.o. zajmującej się realizacją projektów IT. Wykład dotyczył trendów i wyzwań, jakie wnosi w życie codzienne, społeczne i biznesowe zastosowanie sztucznej inteligencji. 

Po wykładzie moderator Aldona Kucner wprowadziła uczestników w cele i zasady dalszej pracy. Uczestnicy w podziale na cztery grupy zostali poproszeni o wygenerowanie kierunków prac badawczo-rozwojowych w obszarze Życia wspomaganego technologią oraz sugestii co do dalszych animacji środowiska innowacyjnego w regionie.

Jako cel stojący przed uczestnikami określono: Identyfikację problemów i szans płynących z trendów, które mogą być rozwiązane dzięki pracom badawczo-rozwojowym w regionie.

Dyskutanci pracowali w trzech grupach tematycznych, wspólnie zastanawiając się, jakie kierunki powinny przyjąć prace badawczo-rozwojowe w danym obszarze, by móc generować cenne dla regionu innowacje. Grupa czwarta dedykowana była pomysłom na to, jak w przyszłych latach wspierać integrację środowisk innowacyjnych. 

Było to ostatnie, czwarte, spotkanie z tego cyklu animacji Grupy Roboczej. Widać było znaczący postęp w integracji Grupy oraz chęci podejmowania dyskusji nad przedmiotem spotkania. Uczestnicy deklarowali także chęć kontynuowania współpracy z innymi członkami Grupy, a w wielu przypadkach te relacje się już zawiązały i z powodzeniem są wykorzystywane do wzmacniania potencjału firm i instytucji.

Spotkania, takie jak to, mają charakter dość ogólny – dobrze zbierają kierunki prac, wykorzystują doświadczenia wielu zróżnicowanych podmiotów. Na ich bazie należy wyłaniać poszczególne zalążki agend badawczych, których szczegółowemu dopracowaniu powinny służyć cykle spotkań pogłębiających, przeprowadzanych w mniejszych grupach zainteresowanych podmiotów.

Spotkanie przebiegło w bardzo dynamicznnej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy chętnie podjęli się pracy nad pomysłami dla projektów B+R. Wypracowana przez ostatnie miesiące metoda dyskusji odpowiada uczestnikom i daje im możliwość swobodnego i pogłębionego wypowiadania się na wiele tematów.
Spotkanie pokazało także, że wiele podmiotów Dolnego Śląska trwale zaangażowało się w prace nad Inteligentnymi Specjalizacjami regionu i czuje się współodpowiedzialnymi za sukces tego przedsięwzięcia.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za pełen zaangażowania udział w spotkaniu. Do zobaczenia!
 

Tekst powstał na podstawie „Raportu ze spotkania Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska. Specjalizacja Horyzontalna: Życie wspomagane technologią” autorstwa Aldony Kucner.