A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji

W środę, 21 września 2023 r. odbyło się pierwsze z serii spotkanie Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji. Celem spotkania była dyskusja nakierowana na identyfikację i ocenę największych potencjałów oraz potrzeb branż, które należą do horyzontalnych Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska (Zielony ład, Życie wspomagane technologią, Przemysł 4.0), a także określenie, jakie czynniki zewnętrzne w największym stopniu na nie wpływają.

W spotkaniu które odbyło się we Wrocławiu na terenie Centrum Konferencyjnego Wrocławskiego Parku Przemysłowego udział wzięło 31 ekspertów – członków Grupy Roboczej ds. IS. Spotkanie moderowane było przez Panią Aldonę Kucner przy wsparciu Jarosława Osiadacza. Dyskusje nas zaplanowanymi zagadnieniami odbywały się przy stolikach w mniejszych grupach przy zastosowaniu metody pracy World Café.
 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. inteligentnych Specjalizacji
(fot. K. Martewicz)

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. inteligentnych Specjalizacji
(fot. K. Martewicz)

Stoliki dedykowane były następującym zagadnieniom:

  • Zielony Ład: potrzeby regionu, obszary o największym potencjale rozwoju
  • Przemysł 4.0.: potrzeby regionu, obszary o największym potencjale rozwoju
  • Życie wspomagane technologią: potrzeby regionu, obszary o największym potencjale rozwoju
  • Kryzysy: branże najbardziej odporne na kryzys, branże zyskujące na kryzysie
  • Czynniki wpływu: czynniki regionalne i krajowe najmocniej wpływające na rozwój horyzontalnych inteligentnych specjalizacji
Spotkanie Grupy Roboczej ds. inteligentnych Specjalizacji
(fot. K. Martewicz)

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. inteligentnych Specjalizacji
(fot. K. Martewicz)

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. inteligentnych Specjalizacji
(fot. K. Martewicz)

Dzięki aktywności i zaangażowaniu uczestników Grupy, otrzymane wnioski z dyskusji staną się następnie podstawą do generowania nowych inicjatyw podczas kolejnych spotkań Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji.

Następne spotkanie poświęcone będzie wyłącznie specjalizacji Zielny ład i jej podobszarom.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. inteligentnych Specjalizacji
(fot. K. Martewicz)

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. inteligentnych Specjalizacji
(fot. K. Martewicz)

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. inteligentnych Specjalizacji
(fot. K. Martewicz)

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. inteligentnych Specjalizacji
(fot. K. Martewicz)

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. inteligentnych Specjalizacji
(fot. K. Martewicz)

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. inteligentnych Specjalizacji
(fot. K. Martewicz)

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. inteligentnych Specjalizacji
(fot. K. Martewicz)