A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Odbyło się kolejne spotkanie Grupy Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

DSI 2030
20 października 2022 r. spotkanie, które odbyło się we Wrocławiu w hotelu Haston Old Town, zostało otwarte w imieniu Wicemarszałka Grzegorza Macko przez Pana Artura Kowalika – dyrektora Departamentu Gospodarki.

Grupa Ekspertów ds. DSI 2030 jest powołanym przez Zarząd Województwa gremium opiniodawczo-doradczym w zakresie polityki innowacyjnej województwa.

Spotkanie w formie moderowanej dyskusji prowadzone było przez ekspertów – Panią Aldonę Kucner i dr Jarosława Osiadacza wokół dwóch tematów:

  • Sposobów w jaki obecnie uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe regionu mogą wspierać rozwój inteligentnych specjalizacji horyzontalnych Dolnego Śląska, tj. Zielonego ładu, Przemysłu 4.0 i Życia wspomaganego technologią.
  • Wyzwań jakie  stoją przed dolnośląskimi uczelniami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi, by mogły one zapewnić takie wsparcie w przyszłości.

Spotkanie to inicjuje cykl kolejnych moderowanych spotkań Grupy Ekspertów, kolejno poświęconych już rozważaniom i dyskusjom nad wskazaniem potencjału badawczo-rozwojowego Dolnego Śląska wspierającego realizację zidentyfikowanych na spotkaniach Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji, inicjatyw (np. projektów, agend badawczych, klastrów, itp.) dla każdej ze specjalizacji horyzontalnych osobno.