A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Dolny Śląsk Regionalną Doliną Innowacji

RIV

Komisja Europejska przyznała 19 czerwca Województwu Dolnośląskiemu tytuł Regionalnej Doliny Innowacji

Regionalne Doliny Innowacji (Regional Innovation Valleys – RIV) to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej skierowana do jednostek administracji publicznej szczebla krajowego lub regionalnego, której celem jest lepsze powiązanie potencjałów bardziej innowacyjnych regionów z regionami wschodzącymi, takimi jak Dolny Śląsk. Ta synergia pomoże sprostać najbardziej palącym wyzwaniom stojącym przed Unią Europejską, a mianowicie zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych, zwiększeniu światowego bezpieczeństwa żywnościowego, odpowiedzeniu na wyzwania związane z transformacją cyfrową (w tym cyberbezpieczeństwem), poprawie opieki zdrowotnej i wparciu budowy gospodarki obiegu zamkniętego.

Ideą przyświecającą tej inicjatywie jest również tworzenie warunków do rozwoju przełomowych innowacji oraz intensyfikacja ich komercjalizacji w poszczególnych regionach, a także stymulowanie współpracy pomiędzy różnymi krajami UE na szczeblu międzyregionalnym. Przyznanie tytułu Regionalnej Doliny Innowacji stanowi dowód uznania, iż dany region posiada kompetencje i wykazuje zaangażowanie w rozwój oraz popularyzację innowacji, a także, że w wybranym obszarze technologicznym jest gotowy na wspólne działania z innymi regionami (z innych krajów). 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego, jako wdrażający Dolnośląską Strategię Innowacji 2030 i zarządzający regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, otrzyma narzędzie, które umożliwi skuteczniejsze wdrażanie Strategii oraz współpracę w zakresie międzyregionalnych projektów innowacyjnych.

Informacja na stronie Komisji Europejskiej

RIV