A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Historia “Poltegor-Instytut” sięga 1950 roku, kiedy to powstał we Wrocławiu Oddział Centralnego Biura Projektów Przemysłu Węglowego w Katowicach. W roku 1955 przekształcono go w samodzielne Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych (DBPG), a 1 stycznia 1968 r., w wyniku połączenia DBPG z Zakładami Naukowo-Badawczymi Węgla Brunatnego GIG we Wrocławiu, powstał Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego – Poltegor.

„Poltegor – Instytut” jest wiodącą w kraju jednostką badawczą w dziedzinie górnictwa odkrywkowego, obejmującą swym działaniem węgiel brunatny, surowce skalne i przemysł materiałów wiążących, chemicznych, ilastych oraz kruszyw. Celem strategicznym Instytutu jest kreowanie w przemyśle górnictwa odkrywkowego innowacyjnych, czystych i przyjaznych środowiskowo technologii wydobycia oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych. Misją Instytutu jest opracowywanie i wdrażanie przemysłowe innowacyjnych technologii, procesów, metod oraz rozwiązań technicznych na potrzeby górnictwa odkrywkowego, a także szeroko pojętej ochrony środowiska. Misja realizowana jest posiadanymi zasobami Instytutu, którą stanowią: kadra badawcza, laboratoria, aparatura i stanowiska badawcze oraz zbiory własnych, specjalistycznych oprogramowań.

Strona internetowa: www.igo.wroc.pl/