A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu powstała w 2001 roku.

Uruchomienie placówki wynikało przede wszystkim z faktu, że w Polsce brakowało wyższych uczelni, kształcących w zawodzie „logistyk”. Tworząc Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu przyjęto jako misję wykształcenie menedżerów przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi procesami logistycznymi, gotowych do pracy w warunkach współdziałania w zintegrowanej Europie i globalnej gospodarce.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu oferuje kierunki w j. polskim i j. angielskim: studia I i II stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), a także studia podyplomowe na 10 kierunkach. Najważniejsze z nich to logistyka, logistics, transport, budownictwo oraz  zarządzanie. MWSLiT we Wrocławiu jako pierwsza na Dolnym Śląsku opracowała i wdrożyła program studiów dualnych, który łączy zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich. Studenci przez 3 dni studiują, a przez 2 dni odbywają praktyki, za które otrzymują wynagrodzenie w pełni pokrywające czesne.

 

Strona internetowa: www.mwsl.eu/