A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Relacja z konferencji podsumowującej projekt EUKI

EUKI
8 listopada 2023 r. we Wrocławiu spotkaliśmy się na konferencji podsumowującej projekt „Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – Polska, Niemcy, Republika Czeska” z wszystkimi, którym na sercu leży stan środowiska naturalnego w Polsce i na naszej pięknej planecie. Była to wspaniała okazja do podsumowań działań podjętych w projekcie, ale również odważnego spojrzenia w przyszłość. 

Konferencja rozpoczęła się  wykładem pani Ewy Ewart, dziennikarki i wielokrotnie nagradzanej reżyserki filmów dokumentalnych, która pokazała trailer swojego nowego filmu "Do ostatniej kropli" poświęconego degradacji ekosystemów rzecznych i walce aktywistów klimatycznych, którzy z nadludzką siłą próbują ratować rzeki i uświadamiać lokalne społeczności, władze regionalne i krajowe w sprawie konsekwencji niszczenia przyrody.

Na wspaniałych i inspirujących przykładach, przedstawionych przez uczniów ze szkół dolnośląskich, czeskich i niemieckich, pokazaliśmy, że można uczyć o klimacie w sposób sprawczy, poprzez zaangażowanie uczniów i ich współpracę.

Na konferencji uroczyście przedstawiony został podręcznik edukacji klimatycznej dla nauczycieli. Dzięki niemu nauczyciele i uczniowie otrzymali narzędzie pokazujące jak uczyć o klimacie, ale również wspierających zachowania i umiejętności niezbędne na współczesnym rynku pracy. 

Podręcznik edukacji klimatycznej jest dostępny do pobrania bezpłatnie na Platformie Edukatorów Klimatycznych, którą przygotowała Fundacja. Wystarczy pobrać plik poniżej lub wejść na adres:
https://bit.ly/PODRECZNIK_EDU_KLIMAT

Na platformie zamieszczane będą również inne ciekawe materiały dotyczące klimatu i edukacji klimatycznej m.in. podcasty i webinary edukacyjne o klimacie, rzekach i mokradłach, a także o wadze empatii w procesie nauczania.

Konferencję podsumowaliśmy warsztatem, który poprowadziła pani Aldona Kucner. Po krótkiej rozgrzewce kreatywnej uczestnicy zostali podzieleni na mieszane grupy (co do wieku i środowiska), a następnie poproszeni o opracowanie pomysłów i rekomendacji, jak realizować edukację klimatyczną w ramach obecnie obowiązujących podstaw programowych poszczególnych przedmiotów, jak również w ramach projektów interdyscyplinarnych. 

Uczestnicy pracowali samodzielnie przy wsparciu moderatora, a po zakończeniu prac kreatywnych kolejno przedstawiali pomysły wygenerowane przy każdym stole.

Liderem projektu jest Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, a partnerami od początku jego realizacji jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Stredisko ekologicke vychovy SEVER z Czech oraz Eurosoc-digital GmbH (EUD) z Niemiec. Projekt realizowany jest w ramach EUKI – European Climate Initiative, który jest finansowany przez Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami.