A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości

Celami spółki jest tworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskaniem nowych inwestorów ze szczególnym uwarunkowaniem na tworzenie nowych miejsc pracy wspieranie istniejących, zagrożonych miejsc pracy, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania programów gospodarczych i inwestycyjnych, doradztwo ułatwiające przedsiębiorcą podejmowanie decyzji inwestycyjnych lub dotyczących obrotu gospodarczego, tworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji, wzmocnienie potencjału gospodarki Gminy Bielawa, ułatwienie dostępu z sektora MŚP do tanich źródeł finansowania inwestycji i rozwoju; kredytów, pożyczek oraz poręczeń doradztwo i szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych.
 
Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: www.barlbielawa.pl