A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest uczelnią akademicką o ugruntowanej pozycji w wojskowym i cywilnym systemie szkolnictwa wyższego. Uczelnia kultywuje postępowe tradycje szkolnictwa wojskowego zapoczątkowane utworzeniem w 1765 roku Szkoły Rycerskiej.

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jest akademicką uczelnia wojskową nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Uczelnia jest jednocześnie jednostką wojskową realizującą zadania określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony. Oferta dydaktyczna Akademii Wojsk Lądowych obejmuje studia wyższe dla kandydatów na żołnierzy zawodowych (podchorążych) oraz studentów cywilnych na poziomie pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach: dowodzenie, zarządzanie oraz inżynieria bezpieczeństwa. Realizowane są również studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla oficerów młodszych oraz kursy przeszkolenia kadr rezerwy i szkolenie przygotowawcze do Narodowych Sił Rezerwowych. Uczelnia prowadzi także szkolenie kandydatów na oficerów w ramach studium oficerskiego dla osób cywilnych oraz podoficerów zawodowych posiadających wykształcenie.

Strona internetowa: www.wojsko-polskie.pl/awl/