A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Relacja z wyjazdu do Ústí nad Labem

Usti
W dniach 11-12 kwietnia br. przedstawiciele dolnośląskiego systemu innowacji wzięli udział w konferencji międzynarodowej „Future of Usti Region”. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Rozwój inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska poprzez skoordynowane działania animacyjne w zakresie procesu przedsiębiorczego odkrywania”. W ramach tego wyjazdu, dziesięciu uczestników – dwóch reprezentujących Dział Innowacji UMWD i ośmiu reprezentujących dolnośląskie klastry wodorowe, MŚP, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu wzięło udział w dwudniowej konferencji organizowanej przez władze Kraju Usteckiego.

W ramach organizowanej przez Kraj Ustecki konferencji poruszane były cztery tematy: rozwój technologii wodorowych w kontekście unijnego programu Fit for 55 i Zielonego Ładu, surowce naturalne i ich wpływ na rozwój regionu oraz problematyka danych i ich analizy oraz wpływu nowych technologii na edukację na poziomie średnim i uniwersyteckim.  

Wyjazd był również okazją do nawiązania nowych kontaktów i nawiązanie współpracy badawczej i biznesowej z przedstawicielami sektora wodorowego i wydobywczego z Czech. W pierwszym dniu konferencji uczestnicy mogli się zapoznać z realizowanymi w Kraju Usteckim inicjatywami, takimi jak Green Mine Energy Park czy planach inwestycji w małe elektrownie nuklearne oraz produkcji wodoru z węgla („szary wodór”). Podczas kolejnego panelu, uczestnicy z Polski mieli możliwość przedstawienia działalności własnych organizacji. Gospodarze z Czech mogli zapoznać się z zadaniami realizowanymi przez Dolnośląską Dolinę Wodorową, ZKlaster i WKlaster oraz wspólną inicjatywę firmy Extremo Technolgies Sp. z o.o. i Politechniki Wrocławskiej w obszarze odzysku metali z baterii litowo–jonowych. Temat odzysku metali i potencjału kraju usteckiego w obszarze wydobycia litu był również głównym tematem porannego panelu podczas drugiego dnia konferencji.  

Uzyskana wiedza nt. aktualnego stanu sektora wodorowego w Czechach i odbyte przez przedstawicieli dolnośląskiej branży wodorowej i wydobywczej spotkania z przedstawicielami liderów branży z Czech przyczynią się do dalszego rozwoju branży w regionie oraz nawiązaniu silniejszej współpracy transgranicznej pomiędzy dolnośląskimi uczelniami i klastrami a czeskim sektorem wodorowym. Nawiązane kontakty z przedstawicielami czeskiej branży wodorowej pozwolą na realizację wspólnych projektów, organizację w przyszłości wydarzeń i konferencji z udziałem przedstawicieli dolnośląskiego sektora innowacji.