A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

TRAILS + – Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia

Program

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020. Realizowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Technische Universität Dresden, Politechnikę Wrocławską

Budżet

Wartość projektu: 268 828,02 €

Kwota dofinansowania: 228 503,79 €

Okres realizacji

01.04.2019 – 31.12.2022

Opis projektu

Cel ogólny projektu to wzmacnianie i pogłębianie potencjału innowacyjności w polsko-saksońskim regionie transgranicznym poprzez realizację warsztatów kreatywnych dla uczniów oraz multiplikatorów.

Cele szczegółowe projektu:

1. Strategiczne sieciowanie działań między szkołami i multiplikatorami w regionie oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarki w polsko saksońskim regionie transgranicznym.

2. Upowszechnianie zdolności i umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów oraz wiedzy o nowych technologiach wśród młodzieży w szkołach polsko-saksońskiego  regionu transgranicznego, w celu wczesnego włączenia do edukacji szkolnej i zawodowej zasad przedsiębiorczego myślenia i przygotowania do pracy w branżach innowacyjnych.

3. Warsztaty innowacyjne dostosowane do potrzeb multiplikatorów w regionie mające na celu wspieranie trwałej implementacji kreatywnych metod nauczania i uczenia się w polsko-saksońskim regionie transgraniczym oraz ich rozpowszechnianie.

Trails+