A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Program

Projekt  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Budżet

Wartość projektu: 1 220 661,81 zł

Kwota dofinansowania: 1 037 562,53 zł

Okres realizacji

01.01.2020 – 31.03.2022

Opis projektu

Celem projektu jest promocja dolnośląskich firm na rynkach zagranicznych i ułatwienie nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Jednocześnie chcielibyśmy także wypromować nasz region jako dobre miejsce dla lokalizacji innowacyjnych inwestycji. Nasze działania ukierunkowane są na pozyskanie nowych inwestorów oraz ekspansję na rynki krajowe i międzynarodowe.

Do wsparcia w ramach projektu wytypowane zostały trzy branże: aerospace, spożywcza i farmaceutyczno-kosmetyczna. Są to branże, które wpisują się w obszary Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, a więc takie, które zostały zidentyfikowane w ramach Regionalnej Strategii Innowacji jako obszary o wysokim potencjale innowacyjnym.

 

Więcej informacji na stronie projektu.