Nowa Regionalna Strategia Innowacji i Plan Wykonawczy dla Dolnego Śląska.

 

Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 sierpnia 2011 r. przyjął program rozwoju pn. ”Regionalna Strategia Innowacji dla Dolnego Śląska na lata 2011-2020” wraz z Planem Wykonawczym na lata 2012 – 2014.

”Regionalna Strategia Innowacji dla Dolnego Śląska na lata 2011-2020” wraz z Planem Wykonawczym na lata 2012 – 2014 stanowi aktualizację dokumentu strategicznego pn. „Dolnośląska Strategia Innowacji” przyjętego uchwałą nr  XXXIX/509/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku.

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego proces aktualizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji polegający na opracowaniu powyższych dokumentów, przeprowadzało Konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska-Wrocławskie Centrum Transferu Technologii oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza  sp. z o.o. ze Szczecina. Dokumenty te powstały w oparciu o prace Zespołu Wykonawczego, trzech Grup Roboczych i Komitetu Sterującego, w których skład w sumie weszło ok. 60 regionalnych ekspertów reprezentujących  najważniejsze podmioty dolnośląskiego systemu innowacji, takich jak: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, przedstawiciele gospodarczych sieci powiązań i inne.

”Regionalna Strategia Innowacji dla Dolnego Śląska na lata 2011-2020” wraz z Planem Wykonawczym na lata 2012 – 2014 zostały przyjęte po dokonaniu ich aktualizacji i przeprowadzeniu konsultacji społecznych, które odbyły się w terminie 18 kwietnia – 25 maja 2011 r. 

Pliki do pobrania:
- Regionalna Strategia Innowacji dla Dolnego Śląska na lata 2011-2020
- Plan Wykonawczy na lata 2012-2014 do RSI
- Regionalna Strategia Innowacji dla Dolnego Śląska na lata 2011-2020 (Streszczenie)
- Plan Wykonawczy na lata 2012-2014 do RSI (Streszczenie)
- Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego
- Regionalna Strategia Innowacji dla Dolnego Śląska na lata 2011-2020 (streszczenie w j. angielskim) 

Aktualizacją Dolnośląskiej Strategii Innowacji powstała w ramach projektu "Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja dolnośląskiego systemu innowacji".

 

 
Projekt "Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja dolnośląskiego systemu innowacji" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Drukuj
Data: 06.09.2011 Aktualizacja: 31.05.2012