Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Licznik : 575936
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dolnośląska Strategia Innowacji - streszczenie
Regionalna Strategia Innowacji - Dolnośląska Strategia Innowacji (2005 - 2010)
Celem regionalnej strategii innowacyjnej jest ustalenie kierunków działań i konkretnych poczynań mających doprowadzić do tego, aby w przewidywalnej przyszłości powstał regionalny system innowacyjny — działający proinnowacyjnie układ powiązań instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych wspierający innowatorów oraz usprawniający procesy implementacji innowacyjnych rozwiązań, przede wszystkim technologicznych i organizacyjnych. Piszemy o powstaniu, a nie o budowie systemu dla podkreślenia organicznego charakteru procesów, które leżą u jego podstaw. Oczywistymi składnikami postulowanego systemu są:
-    dolnośląskie przedsiębiorstwa,
-    instytucje naukowe i badawcze,
-    firmy i inne organizacje obsługujące przedsiębiorstwa, zwłaszcza w zakresie ich działań innowatorskich,
-    szkolnictwo, zwłaszcza na poziomie wyższym.

Dostępne dane statystyczne nie napawają optymizmem. W istniejących realiach postulat budowy dolnośląskiego systemu innowacyjnego jest postulatem śmiałym. Odnajdujemy praktyki i trendy, na których system taki można budować, ale chyba przeważają te, które należałoby wpierw zdemontować, aby stworzyć miejsce pod budowę. Większość instytucji, uregulowań i kompetencji uznawanych w UE za niezbędne istnieje jedynie w formie zalążkowej. A przede wszystkim, w systemie brakuje pieniędzy.

Przedstawione w strategii uwarunkowania rozwoju innowacji na Dolnym Śląsku pozwalają na sformułowanie następujących istotnych wniosków i uwag przydatnych do formułowania strategii.
1. Czynniki w strukturze społecznej, które występują na Dolnym Śląsku sprawiają, że z jednej strony różne inicjatywy stosunkowo łatwo rodzą się, z drugiej zaś — występują trudności w ich silnym zakorzenieniu.
2. Wymieniona specyfika kulturowa, w tym przede wszystkim potencjał kulturowej różnorodności, są wciąż bardzo ważnym atutem, na który trzeba zwrócić uwagę przy budowie regionalnego systemu innowacyjnego.
3. Budowa na Dolnym Śląsku gospodarki opartej na wiedzy wymaga opracowania i wdrożenia mechanizmów oraz działań prowadzących do przełamania istniejących ograniczeń i barier wykorzystania innowacji w gospodarce, a zwłaszcza:
- wspierania rozwoju przemysłu nowych technologii przede wszystkim w sektorze MSP i zwiększenia zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji,
- stworzenia mechanizmów pozwalających na wykorzystanie potencjału badawczego Dolnego Śląska na rzecz innowacji poprzez wzmacnianie potencjału naukowo-badawczego i rozwój nowych form organizacyjnych,
- zapewnienie możliwości interaktywnej współpracy firm, administracji i niekomercyjnych instytucji na rzecz innowacji,
- podjęcia wysiłków dla komercjalizacji badań naukowych i stworzenia płaszczyzn „dialogu” pomiędzy gospodarką a nauką,
- wsparcie rozwoju nowych wyspecjalizowanych form aktywizacji przedsiębiorczości technologicznej w rejonie,
- tworzenie programów wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności oraz rozwoju małych i średnich firm na poziomie lokalnym.
Data: 03.07.2009 Aktualizacja: 06.08.2009
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl