Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Licznik : 563549
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Projekt: Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Baza projektów - Projekty realizowane przez Wydział Gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, Poddziałanie 8.1.4 PO KL

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu jest prowadzenie systematycznej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska oraz prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, co umożliwi aktualizowanie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku[SRWD] i dostosowanie jej zapisów do zmieniających się uwarunkowań.
 
Do celów szczegółowych, należy zaliczyć:
1) przeprowadzanie 13 badań i analiz dla potrzeb SRWD, ukazujących obecne uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu oraz kierunki i zakres zarysowujących się zmian (w określonych przypadkach) w perspektywie kilku kolejnych lat (prognoza zmian), jak również zawierających rekomendacje co do dalszych działań (w różnych przypadkach, w tym służących zwiększeniu atrakcyjności regionu);
2) opracowanie wskaźników służących ocenie SRWD i przypisanie ich celom strategicznym (obejmujące opracowanie kompleksowej metodologii oceny wdrażania SRWD; przeprowadzenie analizy możliwości agregacji danych z gmin, powiatów, w celu ich wykorzystania do opisu sytuacji społeczno-gospodarczej regionu; opracowanie metodologii pozyskiwania i przetwarzania danych do oceny poziomu rozwoju; opracowanie Zintegrowanej Bazy Danych Monitoringu i Ewaluacji SRWD, w tym: zasad wdrożenia zestawu wskaźników i ich pomiaru, w kontekście ich przyporządkowania do celów strategicznych zawartych w Strategii);
3) promocję projektu.

Rezultaty przewidziane w projekcie

Rezultaty twarde:
- przygotowanie 13 analiz i prognoz w zakresie sytuacji ekonomiczno-społecznej regionu;
- publikacje wyników analiz, prognoz i założeń.

Rezultaty miękkie:
- podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie trendów rozwojowych i zmian gospodarczo-społecznych, poprzez organizację konferencji, spotkań (wzmocnieniem
dla wskazanych działań, będzie prezentacja analiz i materiałów konferencyjnych oraz innych dokumentów na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego poświęconej sprawom z zakresu "rozwoju regionalnego").

Projekt bezpośrednio wpisuje się w zakres Poddziałania 8.1.4 poprzez badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych i upowszechnianie wyników. Wykonanie prognoz pozwoli na określenie krótkookresowych i długookresowych trendów gospodarczych regionu dolnośląskiego. Wzrastająca podmiotowość regionów wymaga badań stosowanych nad sposobami podejmowania optymalnych decyzji strategicznych, zarówno gospodarczych jak społecznych. Prognozy i badania dotyczące zmian społeczno gospodarczych w wymiarze regionalnym pozwolą na stosowanie lepszych metod zarządzania rozwojem regionalnym.
Działalność w ramach projektu wypełni tę lukę i pozwoli na wykorzystanie potencjału naukowego na rzecz stworzenia warunków do optymalnego podejmowanie decyzji strategicznych w województwie.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia 2-go celu szczegółowego VIII Priorytetu PO KL: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Jednocześnie – dzięki realizacji działań – wpłynie na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji (targetu), określonego jako ppkt 2.2: Rozwinięcie strategii i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej, dostosowanych do potrzeb regionu i przedsiębiorstw dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi.

Okres realizacji:
01.08.2008 – 31.12.2010

Kontakt:
Tomasz Bogusz – Kierownik Projektu
Tel. 071 776 91 51  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Departament Rozwoju Regionalnego
Wydział Gospodarki
Dział ds. Współpracy  Gospodarki i Nauki
ul. Mazowiecka 17, pok. 107, 50-411 Wrocław
Data: 30.06.2009 Aktualizacja: 11.01.2012
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl