Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Licznik : 563563
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Rozpoczął się proces aktualizacji Dolnośląskiej Strategii innowacji

Rozpoczął się proces aktualizacji Dolnośląskiej Strategii innowacji.

Dnia 11 stycznia 2011r. w Hotelu Mercury Panorama we Wrocławiu odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Członków Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacji.

Komitet powołany został w listopadzie poprzedniego roku przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w związku z rozpoczęciem procesu aktualizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji.
Przyczyną tego, jest chęć Zarządu Województwa do otrzymania dokumentów wysokiej jakości oraz jak największego uspołecznienia  procesu aktualizacji i zaangażowania w ten proces szerokiej grupy ekspertów tworzących dolnośląski system innowacji.


W skład Komitetu weszli eksperci regionalni, przedstawiciele najważniejszych podmiotów dolnośląskiego systemu innowacji: m.in.: jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, gospodarczych sieci powiązań oraz innych podmiotów mogących wspierać proces wprowadzania innowacji w gospodarce regionu.

Obecnie podstawowym dokumentem realizującym kierunki polityki innowacyjnej na Dolnym Śląsku była Dolnośląska Strategia Innowacji  (DSI) przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
w 2005r. Z uwagi na 5 lecie wdrażania DSI, zmianę kierunków pomocy publicznej związanej
z realizacją Polityki Spójności UE oraz zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu dolnośląskiego, koniecznym stała się aktualizacja Strategii oraz uzupełnienie jej o założenia mechanizmów wdrażania i monitoringu.

Proces tworzenia nowej strategii rozpoczęliśmy w listopadzie 2010r. w ramach projektu pn.: „Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja dolnośląskiego systemu innowacji”, współfinansowanego z EFS.  Wtedy też wyłoniony został Wykonawca. Jest nim konsorcjum: Politechniki Wrocławskiej Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii i Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej ze Szczecina.

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 oraz Plan Wykonawczy do RSI WD na lata 2012-2014, dostosowane będą do obecnych potrzeb i możliwości gospodarki regionu, pozwalając na efektywne wykorzystywanie dostępnych na rozwój środków publicznych, w tym europejskich. Na najbliższe lata stanowić one będą swoisty drogowskaz polityki innowacyjnej na Dolnym Śląsku.

Całość procesu opracowywania nowych dokumentów, będzie można śledzić poprzez stronę internetową www.innowacje.dolnyslask.pl w zakładce Aktualizacja Regionalnej Strategii innowacji.

 

 

 
 

Data: 12.01.2011 Aktualizacja: 19.01.2011
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl