A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Nowe perspektywy dla GOZ - Spotkanie interesariuszy projektu CircE

CircE
Projekt CircE zmierza ku końcowi, jednak wcale nie zwalniamy. 28.07.2022 r. odbyło się, tym razem na żywo, spotkanie interesariuszy projektu CircE. Przebieg spotkania napawa nie lada optymizmem na przyszłość.

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez pana Michała Frycza (Kierownika Działu Innowacji Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu) głównych założeń Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 oraz zasad Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania na Dolnym Śląsku zdefiniowanego w Strategii. Interesariuszom zaproponowano dołączenie do Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska, stanowiącej wsparcie eksperckie dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego realizującego zapisy DSI 2030. Grupa robocza to najważniejsze forum współpracy samorządu Dolnego Śląsk z biznesem, sektorem nauki i badań, instytucjami otoczenia biznesu
i innymi uczestnikami dolnośląskiego systemu Innowacji, a zarazem istotny element procesu przedsiębiorczego odkrywania.

W kolejnej części spotkania poddano pod dyskusję propozycje wkładu do raportu końcowego projektu CircE, przygotowane przez dolnośląskiego partnera, w tym propozycji zapisów dotyczących Gospodarki o Obiegu Zamkniętym do projektu nowej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Część prelekcyjną spotkania zamknął pan dr inż. Jan den Boer przedstawiając wyniki analizy skali marnowania żywności w branży piekarsko-cukierniczej na terenie województwa dolnośląskiego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przygotowanej w konsorcjum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i firmy Venturis. Ponadto przedstawiono rekomendacje możliwych do wprowadzenia zmian na różnych etapach produkcji żywności oraz zapisów w ustawie o przeciwdziałaniu marnowania żywności.

Cieszy przede wszystkim ożywiona dyskusja, która miała miejsce zarówno podczas prezentacji jak i w kuluarach. Wszystkim zaangażowanym podmiotom wyraźnie zależy na kontynuacji działań zorientowanych na problematykę marnowania żywności. Uczestnicy rozmów wykazują chęć podejmowania konkretnych zadań, łatwo identyfikują przeszkody i są gotowi je pokonywać. Rodzi się wiele pomysłów na dalszą współpracę, a to oznacza, że projekty takie jak CircE spełniają swoje zadania i są potrzebne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za aktywne uczestnictwo i nie możemy się doczekać kontynuacji współpracy.