Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 527412
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Gospodarka oparta na polskich innowacjach
Innowacje - Finansowanie innowacji
Co to jest Inicjatywa Technologiczna
Inicjatywa Technologiczna jest nowym programem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukierunkowanym na rozwój nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo-techniczne. Nowatorskim elementem programu jest to, że jest adresowany do przedsiębiorców, w szczególności prowadzących firmy małej i średniej wielkości, oraz tych zespołów badawczych, które są bezpośrednio powiązane z działalnością przemysłową.
Godnym podkreślenia jest także fakt, że część programu dedykowana jest wsparciu jednostek pośredniczących w transferze technologii.

Ze względu na szczególne cele Inicjatywy Technologicznej, zastosowane zostaną w tym przypadku nowe procedury oceny wniosków, ich kwalifikacji do finansowania oraz rozliczania efektów końcowych. Wnioski o finansowanie badań i prac rozwojowych w ramach Inicjatywy Technologicznej będą oceniane przez ekspertów zarówno ze środowisk naukowych, jak i gospodarczych. Przy tej ocenie szczególna uwaga zwrócona będzie na możliwość komercyjnego wykorzystania wyników proponowanych działań, a oczekiwanym efektem końcowym powinno być wdrożenie proponowanych rozwiązań. Dla zmniejszenia ryzyka, finansowanie będzie miało charakter dwustopniowy, przy czym realizacja drugiej fazy, wdrożeniowej, będzie możliwa po uzyskaniu oczekiwanych efektów w pierwszej fazie, badawczo-rozwojowej.
Organizowane przedsięwzięcie powinno w zasadniczy sposób zwiększyć intensywność badań prowadzonych przez przedsiębiorców oraz przez naukowców na rzecz przedsiębiorców. Oczekujemy, że stworzone zostaną w ten sposób trwałe fundamenty do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

Program Inicjatywa Technologiczna składa się z dwóch moduł.w. Jeden z nich adresowany jest do przedsiębiorców i jednostek naukowych zajmujących się innowacyjnymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Drugi moduł przygotowany został z myślą o osobach prawnych zajmujących się wspieraniem przenoszenia wyników badań do praktyki gospodarczej. W szczególności chodzi o centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, a także firmy zajmujące się brokerstwem technologicznym. Oferujemy tym jednostkom dofinansowanie prac mających na celu rozpoznanie i komercjalizację wartości handlowych przedsięwzięć innowacyjnych zgłaszanych przez przedsiębiorców i zespoły naukowe. Przedstawiając Państwu dokument opisujący program Inicjatywa Technologiczna, zapraszamy do skorzystania z oferowanych możliwości, a także do dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań.
Załączniki:
Pobierz plik (Broszura_Inicjatywa_Technologiczna-program MNiSW.pdf)inicjatywa-technologiczna-program-mnisw.pdf[Broszura informacyjna - Inicjatywa Technologiczna]
Data: 02.07.2009 Aktualizacja: 02.07.2009
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl