Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 527411
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dlaczego innowacje są tak ważne?
Innowacje - Pojęcie innowacji
Innowacyjność przedsiębiorstw z regionu Dolnego Śląska jest stosunkowo niska w porównaniu z innymi regionami Europy. Polska znajduje się na przedostatnim miejscu pod względem innowacyjności (całych gospodarek) w Europie. Tuż przed Turcją, a daleko za starymi i nowymi krajami UE. W skali kraju średnie przedsiębiorstwa dolnośląskie cechują się jednym z najwyższych poziomów innowacyjności. Nakłady na innowacje w przeliczeniu na średnie przedsiębiorstwo innowacyjne, jak również udział eksportu w sprzedaży innowacji plasują region na 3-4 pozycji w kraju wg ostatniego raportu o stanie sektora MSP w Polsce na lata 2004-2005.

Innowacje powinny być dzisiaj w każdej firmie sprawą podstawową. Innowacyjność jest bowiem zasadniczym warunkiem wzrostu atrakcyjności towarów i usług, który pociąga za sobą rozwój rynku i eksportu, a wiec decyduje o pozycji firmy w otoczeniu. Dzisiaj innowacje powinny wprowadzać wszystkie firmy: zarówno renomowane, o utrwalonej pozycji na rynku, jak i nowe - dopiero wchodzące na rynki zbytu. Wprowadzanie innowacji powinno być zawarte w strategii firmy i powinno być jednym z jej najważniejszych punktów.

Aby dorównać  światowym standardom i zdobyć konkurencyjną pozycję na globalnym rynku należy się skupić na rozwoju innowacyjności. Jest to najważniejsze zadanie na przyszłość, zadanie to spoczywa oczywiście na właścicielach bądź menedżerach firm. Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych pokazują, ze bez wprowadzenia rzeczy nowych i udoskonalaniu starych produktów i usług nie jesteśmy w stanie konkurować z gospodarka światową. Poszukiwanie nowych rynków zbytu, istniejąca konkurencja, tworzenie nowych przedsiębiorstw, widzenie i obserwacja potrzeb ludzkich, obserwacja otoczenia mają być siłą napędową tworzenia innowacyjnych produktów bądź procesów.

Wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach:
- stanowi ważną drogę do racjonalizacji i oszczędności,
- uruchamia siły rynkowe, sprzyjające rozwojowi gospodarki i podniesieniu jakości życia społeczeństwa regionu,
- stwarza zupełnie nowy obraz orientacji rynkowej, w której innowacje a nie ceny i koszty staną się głównym elementem konkurencji i wzmacniania kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa rozwijające działalność innowacyjną powinny mieć na uwadze następujące wskazówki:
- Innowacje, które nie zapewniają powodzenia na rynku należy oceniać bardzo krytycznie.
- Zakresy działalności przedsiębiorstwa podlegające wzmożonej innowacyjności powinny zawierać wartości przyczyniające się do   jego sukcesu.
- Czynniki sukcesu wynikające z innowacji powinny być stabilną podstawą dobrej pozycji konkurencyjnej przez dłuższy czas jej realizacji.
- Przedsiębiorstwo wprowadzając innowacje powinno mieć gwarancję zbytu nowego produktu, szerokie możliwości jego reklamy i dostatecznie dużego zysku, a więc powinno dobrze ocenić szansę powodzenia, ryzyko i czynnik czasu.
- Przedsiębiorstwo wprowadzając innowacje powinno posiadać dostateczne informacje o rynkach zbytu i przyszłych nabywcach oraz mieć realistyczną koncepcję sposobu wprowadzenia produktu na rynek.

Gzie szukać informacji i wskazówek?
Innowacja jest bezdyskusyjnym katalizatorem rozwoju firmy a tym samym siłą napędową rozwoju gospodarki. Dlatego też Unia Europejska, a tym samym rządy poszczególnych krajów europejskich, w tym Polski, kładą ogromny nacisk na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Tworzone są specjalne programy pomocowe dla firm innowacyjnych oraz firm zamierzających tworzyć rzeczy nowe. Wszelkie informacje o dostępnych programach pomocowych oraz środkach finansowych na rozwój innowacyjny działalności mogą Państwo znaleźć w broszurze „Finansowanie innowacji”,  oraz na stronach internetowych.

Internetowe źródła informacji:
Portal dotyczący funduszy strukturalnych
www.funduszestrukturalne.pl
Punkty Konsultacyjne działających w całej Polsce
www.ksu.parp.gov.pl
Krajowy portal innowacji
www.pi.gov.pl
Strona Biura Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji
www.bwdsi.dolnyslask.pl
Data: 01.07.2009 Aktualizacja: 03.07.2009
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl