Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 526904
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Raport z badań niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu w województwie dolnośląskim
E-biblioteka - Raporty
Nowoczesne podejście do strategii rozwoju gospodarczego opiera się na poszukiwaniu bezpiecznych i trwałych podstaw rozwoju wewnątrz regionów, przy szerokim wykorzystaniu zaangażowania środowisk lokalnych. Zorientowane na wspieranie przedsiębiorczości, transfer i komercjalizację technologii oraz poprawę konkurencyjności lokalne i regionalne programy gospodarcze wymagają profesjonalnej obudowy instytucjonalnej. W praktyce oznacza to potrzebę tworzenia instytucji rozwoju lokalnego, wyspecjalizowanych w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez:
– wspieranie przedsiębiorczości, samozatrudnienia, ułatwianie startu i pomoc nowo tworzonym prywatnym firmom; promocję i poprawę konkurencyjności MSP;
– tworzenie warunków dla transferu nowych rozwiązań technologicznych do gospodarki i realizację przedsięwzięć innowacyjnych;
– podnoszenie jakości zasobów ludzkich poprzez edukację, szkolenia i doradztwo oraz
upowszechnianie wzorów pozytywnego działania;
– zagospodarowanie zasobów i realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych;
– tworzenie sieci współpracy i partnerstwa różnych podmiotów działających na rzecz dynamizacji rozwoju, wzrostu dobrobytu i zasobności mieszkańców.

Szeroki wachlarz celów oraz konieczność uwzględnienia lokalnych i regionalnych uwarunkowań determinują dużą różnorodność form organizacyjnych i instytucjonalnych.
Podstawową cechą omawianych instytucji jest ich niekomercyjny charakter. Celem ich działania nie jest maksymalizacja zysku, lecz zaspokajanie nietypowych potrzeb, inicjowanie zmian i transformacji lokalnych społeczności. Spełniają one na rynku funkcje usługowe, tworząc specyficzną infrastrukturę, umożliwiającą dynamizację procesów rozwojowych oraz realizację wyznaczonych strategii.

O wsparciu mówimy wówczas, gdy cena świadczonych usług odbiega od bieżących relacji rynkowych. Świadczenie usług wspierających jest realizowane w oparciu o pomoc publiczną i różne formy działalności nie nastawionej na zysk (non–profit). Obejmuje różne formy aktywności nie podejmowane w oparciu o kalkulację rynkową lub proponowaną cenę ograniczającą szeroką ich dostępność, ale w oparciu o inny rodzaj kalkulacji mający na celu szeroko pojęty rozwój lokalny i regionalny. Takie działania dotyczą obszarów uznanych za kluczowe dla rozwoju rynków, lokalnej gospodarki oraz prywatnych małych i średnich firm – edukacja, szkolenia, doradztwo, transfer technologii, zarządzanie informacją.
Data: 01.07.2009 Aktualizacja: 03.07.2009
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl