Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 527408
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Projekt: GRANT-wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów
Baza projektów - Projekty realizowane przez Wydział Gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 PO KL.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności regionu m.in. poprzez wspieranie badań naukowych przy zapewnieniu transferu wiedzy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową a gospodarką regionu. Zaplanowano wsparcie badań naukowych poprzez wypłatę stypendiów dla 150 uczestników studiów doktoranckich, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa.
Efektem projektu będzie podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji poprzez zintensyfikowanie współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami. Zwiększenie nakładów finansowych na naukę przyczyni się również do przybliżenia osiągnięcia celu zapisanego w Strategii Lizbońskiej, której założeniem jest stworzenie do 2010 roku na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju, tworzącej większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością społeczną. W konsekwencji przełoży się to na zwiększenie grupy wysoko wykwalifikowanych pracowników niezbędnych dla podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska na rynku europejskim.

Grupą docelową dla tego typu projektu są doktoranci (uczestnicy studiów doktoranckich). Wsparcie będzie adresowane do 150 uczestników studiów doktoranckich z dolnośląskich szkół wyższych (uczelni), których tematy prac badawczych będą zgodne z założeniami Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Uczestnicy projektu wyłonieni zostaną w wyniku przeprowadzenia 3 edycji konkursowych. Stypendium będzie przyznawane na okres 6 miesięcy z możliwością jego przedłużenia.
Zakładanym efektem udziału doktoranta w projekcie będzie przygotowanie zgłoszenia wynalazku albo wzoru użytkowego lub też rekomendacji odnośnie wdrożenia uzyskanych wyników prac badawczych w przedsiębiorstwie.
 
Do grupy rezultatów zaliczyć można:
- pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem badań naukowych z zakresu DSI,
- wzrost umiejętności pracowniczych, zdolności motywacyjnych oraz osobistych predyspozycji doktoranta.
Powyższe rezultaty przyczynią się zatem do wspierania badań naukowych prowadzonych przez doktorantów na rzecz gospodarki regionu, co stanowi główny cel projektu. 

Okres realizacji:
01.07.2008 – 31.05.2010

Kontakt:
www.grant.dolnyslask.pl
Ewelina Peksa – kierownik projektu
Tel. 071 776 91 23  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Joanna Jakubowska – Menadżer ds. Promocji i Rekrutacji
Tel. 071 776 96 67 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Magdalena Purcha – Menadżer ds. Monitoringu i Ewaluacji
Tel. 071 776 91 09 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wydział Gospodarki
Dział ds. Współpracy Gospodarki i Nauki
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Mazowiecka 17, pokój 120-121, 50–411 Wrocław
Data: 27.06.2009 Aktualizacja: 11.01.2012
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl